0
0
0
s2smodern

news17092567 spamgkssk 4
คณะกรรมการจัดงานการประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 2021 นำโดย น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ เข้าถ่ายทำ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จุดสะพานเทพสุดา, พิพิธภัณฑ์สิรินธร, วัดภูค่าว และวัดภูสิงห์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อฯต่างๆ เพื่อเตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดหลังคลายล็อคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

news17092567 spamgkssk 9

โดยกิจกรรมถ่ายทำ VTR ของตัวแทนผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 2021 ได้เริ่มจากพื้นที่บริเวณสะพานเทพสุดา สะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้ ต่อด้วยการเข้าถ่ายทำที่อุทยานโลกไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นช่วงบ่ายกองประกวดมิสแกรนด์ฯ ได้พาสาวงามเข้าถ่ายทำที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า พระพุทธไสยาสน์ความยาว 2 เมตร ที่แกะสลักบนแผ่นผานั้นมีอายุนานนับพันปี หรือสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 8 โดยกลุ่มคนที่จะเดินทางไปร่วมสร้างพระธาตุพนม แต่ไปไม่ทัน องค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อน จึงร่วมกันสร้างพระพุทธไสยาสน์ตรงนี้ขึ้นแทน และปิดท้ายกิจกรรมการถ่ายทำด้วย วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะสง่างาม เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร สูง 17.80 เมตร ประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 346 เมตร ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย มีพระวรกายสง่างาม พระพักตร์อิ่มเอิบ พระเนตรทั้งสองสดใสเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมยังความสบายใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็นและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้กราบไหว้บูชา

news17092567 spamgkssk 8

และในครั้งนี้ น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา พร้อมเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร.หลวงพ่อเจ้าอาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะต่อไปด้วย

news17092567 spamgkssk 7

news17092567 spamgkssk 6

news17092567 spamgkssk 5

news17092567 spamgkssk 3

news17092567 spamgkssk 2

news17092567 spamgkssk 1

ตระกูล  ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern