0
0
0
s2smodern

news01082564 lkcks 1
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แจกข้าวสาร ถุงละ 5 ก.ก. จำนวน 2,700 ถุง ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ 18 อำเภอ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

news01082564 lkcks 2

นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย  ส่งสุขเลิศสันติ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสมเจตน์  เต็งมงคล  นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์   ร่วมปล่อยขบวนรถ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อนำข้าวเหนียวเขาวง จำนวน 2,700 ถุง ไปมอบให้  18 อำเภอ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19    

news01082564 lkcks 4

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ (31 ก.ค.64) มียอดผู้ติดเชื้อ 197 ราย ขณะนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง 18 อำเภอ โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบก็มีจำนวนมากทั้งกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล เดินทางกลบบ้าน เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดหาข้าวเหนียงเขาวง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ได้รับ GI บรรจุถุงละ 5 กก. จำนวน 2,700 ถุง เพื่อนำไปมอบให้บรรเทาความเดือดร้อน

news01082564 lkcks 3

0
0
0
s2smodern