0
0
0
s2smodern

news31072564 pnksmb 3
ขบวนรถ  Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 13 คัน ทยอยลงพื้นที่ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค   ลดราคา 20-40%  ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ รวม 780 จุดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2564 ลดภาระค่าครองชีพในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19

news31072564 pnksmb 5

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายศิริพงษ์  วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกันปล่อยขบวนรถ Kick Off โครงการรถ  Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 13 คัน  เพื่อนำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ กว่า 70 รายการ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ไปจำหน่ายให้กับประชาชนครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 780 จุดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2564  ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

news31072564 pnksmb 2

นายศิริพงษ์  วิวัฒน์เกษมชัย  พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สำหรับรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 13 คัน ทุกคันมีสติ๊กเกอร์มีสินค้าจำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ที่จำเป็นต่อการครองชีพ สำหรับอำเภอขนาดใหญ่ 8 อำเภอ ไปจำหน่ายสินค้าที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ  สถานที่สำคัญ  ส่วนอีก 10 อำเภอที่เหลือจะสลับวันกันไปให้ครบทั้งทุกพื้นที่ รวม 780 จุดจำหน่าย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์เลือกซื้อสินค้าราคาถูกกับรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

news31072564 pnksmb 4

news31072564 pnksmb 1

0
0
0
s2smodern