0
0
0
s2smodern

news30072564 crkstryspsv 17
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564 ชมรมเครื่องเสียงติดรถยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โสภิต เซอร์วิส มอบอุปกรณ์และน้ำดื่ม เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามาพักรักษาตัวในศูนย์พักคอยตำบลหนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยได้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลการะเกตุเป็นสถานที่พักคอย

news30072564 crkstryspsv 9

นางดาวิภา โชติเมืองปัก เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นสถานที่พักคอยประจำตำบลหนองกุงที่เราได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ส่งตัวผู้ป่วย 5 ราย เข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งยังไม่ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้เรายังต้องการถังขยะกับกล่องที่จะใส่ขยะติดเชื้อ แต่อุปกรณ์บางอย่างก็ได้รับการบริจาคมาจำนวนหนึ่งแล้ว แต่ถ้าหากเราต้องยกระดับพื้นที่ตรงนี้เป็น ศูนย์ซีไอ คล้ายๆ โรงพยาบาลสนาม ก็จะต้องมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนของเตียง ชุดที่นอนต่าง ๆ และจะต้องซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดอยู่ให้มีสภาพดีขึ้น จึงขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทั้ง ตรอ.โสภิต เซอร์วิส และชมรมเครื่องเสียงจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่นำชุดที่นอน น้ำดื่ม และถังขยะที่จำเป็นต้องใช้ นำมาบริจาคในวันนี้

news30072564 crkstryspsv 8

ด้านชมรมเครื่องเสียงติดรถยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้ชมรมเครื่องเสียงติดรถยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยประธานต้า ร่วมกับ ตรอ.โสภิต เซอร์วิส มีกิจกรรมร่วมกันโดยนำสมาชิกมามอบสิ่งของให้กับศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตำบลหนองกุง และส่วนหนึ่งก็อยากมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่และผู้ป่วยหรือผู้ที่กักตัวให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ โดยได้นำน้ำดื่ม ชุดที่นอน ผ้าห่ม ถังขยะ มามอบให้กับศูนย์แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานำมามอบให้ในวันนี้ จะเป็นส่วนช่วยได้ไม่มากก็น้อย ให้กับศูนย์พักคอยแห่งนี้ต่อไป

news30072564 crkstryspsv 18

news30072564 crkstryspsv 16

news30072564 crkstryspsv 15

news30072564 crkstryspsv 14

news30072564 crkstryspsv 13

news30072564 crkstryspsv 12

news30072564 crkstryspsv 11

news30072564 crkstryspsv 10

news30072564 crkstryspsv 7

news30072564 crkstryspsv 6

news30072564 crkstryspsv 5

news30072564 crkstryspsv 4

news30072564 crkstryspsv 3

news30072564 crkstryspsv 2

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern