0
0
0
s2smodern

news19072564 gsbgnlk 1
เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นางจีรวรรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 7 (ทำหน้าที่บัญชี) ธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แอบอ้างนำชื่อของลูกค้าไปกู้เงินสินเชื่อชีวิตสุขสันต์จากธนาคารออมสินและปลอมสลากออมสินพิเศษจำหน่ายให้ลูกค้าของธนาคารฯ
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 และมาตรา 11 และ ป.อ.มาตรา 264 , 265 และ 268 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 4 และมาตรา 11 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 91 รวม 2 กระทง ซึ่งแต่ละกระทงการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 4 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม ป.อ.มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 2 กระทง รวมจำคุก 4 ปี 12 เดือน ไม่มีเหตุรอการลงโทษ ให้จำเลยคืนเงินที่ยักยอกไปจำนวน 8,000,000 บาท แก่ธนาคารออมสินผู้เสียหาย ทั้งนี้ คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

สำหรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4  ระบุว่า ผู้ใดเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ และ สำนักข่าวอิศรา

0
0
0
s2smodern