0
0
0
s2smodern

news14072564 mttsppcvf 5
นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน “เต็กก่า”จีโหงวเกาะหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม ซึ่งได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือในการรับคนกาฬสินธุ์ และทั่วภาคอีสานกลับมารักษาตัวที่บ้าน ทีมกู้ภัยเมตตาธรรม ขอรับอาสานำพาทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ด้วยหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐานทั้งคนและรถเคลื่อนย้าย เพื่อให้ผู้ป่วยโรค โควิด-19 ได้รับการรักษาทุกคน จึงได้จัดทำ "โครงการจิดอาสา นำพาคนอีสานกลับบ้านฟรี" โดยใช้ทุนของตัวเองตั้งต้นในการจัดทีมรับส่งผู้ป่วย โดยการรองรับยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีรถรับส่งเพียง 2 คัน เลยใช้แผนการรับส่งจากจุดต้นทางที่จะไปรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้นำผู้ป่วยมาส่งกับเราคนละครึ่งทาง เพื่อประหยัดเวลา ร่นระยะทาง ในการรับผู้ป่วยไปส่งภูมิลำเนา และด้วยจากการสวมใส่ชุด PPE มีขอบเขตในการสวมใส่ เพราะหากสวมใส่แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวให้มาก ไม่สามารถกินข้าวกินน้ำได้ โดยจะสวมใส่ประมาณ 8-9 ชั่วโมง ถือเป็นภารกิจที่กดดันมากเพราะจะต้องทำงานแข่งกับเวลา เพราะหากทำงานล่าช้าอาการป่วยไข้ของคนไข้ก็อาจจะทรุดตัวลงได้ และโรงพยาบาลสนามปลายทาง แต่ละแห่งจะเปิดไม่พร้อมกัน บางทีพาผู้ป่วยกลับไปถึงโรงพยาบาลสนามแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่พร้อมรับตัว ก็ต้องรอทำให้ต้องเสียเวลาไปส่งผู้ป่วยรายอื่น ๆ อีก ก็เลยต้องวางแผนหาทีมเข้ามาช่วยเหลือ โดยขณะนี้เริ่มมีหน่วยกู้ภัยที่อาสาจะมาร่วมด้วยแล้ว และจะต้องมีการวางแผนทั้งภาคอีสาน ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ เพื่อที่จะสามารถไปรับส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการรักษาจนหายดีทุกคน

news14072564 mttsppcvf 4

หากผู้ใดทราบผลว่าติดเชื้อแล้ว ต้องการกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดตัวเอง สามารถติดต่อที่หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ โทร 080-4281669 , 087-2167711 โดยทำการเคลื่อนย้ายด้วยรถตู้พยาบาลแรงดันบรรยากาศลบ

สำหรับการร้องขอมีเงื่อนไขในการรับส่งผู้ป่วยดังนี้

1. ท่านจะต้องมีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 แล้ว

2. ท่านจะต้องประสานโรงพยาบาลปลายทาง หรือสถานที่รับตัวของท่านให้เรียบร้อยก่อน และมีเตียงพร้อมรองรับ

3. เมื่อท่านติดต่อประสานกับปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกลับมาที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เพื่อส่งข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปรับ และเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลปลาย พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน ผลตรวจโควิด-19 มาให้ทางเจ้าหน้าที่ เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการไปรับท่านเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาโดยเร็ว

news14072564 mttsppcvf 1

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการรับส่งผู้ป่วยมารักษานั้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การปฏิบัติงาน รถตู้ขนย้ายผู้ป่วยยังมีความจำเป็นในเรื่องค่าเชื้อเพลิง และจำนวนรถตู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ทางหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม จึงได้เปิดรับบริจาคกองทุน 29 บาท โดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ 020095376552 ธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์ ชื่อบัญชีสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน

news14072564 mttsppcvf 2

0
0
0
s2smodern