0
0
0
s2smodern

news12042564 tlcv 1
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมา จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2564 ได้สัมผัสกับประชาชนคนกาฬสินธุ์ส่วนหนึ่ง ที่ตลาดทุ่งนาทอง, ตะวันแดง, วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ผู้ที่มีอาการไข้ น้ำมูก ไอ เหนื่อยหอบ ผื่นและสัมผัสผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้มาคัดกรองที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ด้านหลังจวนผู้ว่าฯ)  ในวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผู้สัมผัสในตลาดทุ่งนาทอง เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผู้ที่ไปตะวันแดง, วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 0934134499, 0817176022

ที่มา: งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.กาฬสินธุ์,สสจ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern