0
0
0
s2smodern

news11042564 ppcks 2
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลผู้ทำความดี สมควรยกย่องเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้นำเป็นแบบอย่างในการทำความดี จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวมัณฑนา พยัคฆ์ นางสาวรัชดากร การฟุ้ง และนางสาวศิริมาศ ขูรูรักษ์ เก็บสร้อยคอทองคำนำหนักประมาณ 1 บาท จำนวน 1 เส้น แล้วนำแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งคืนเจ้าของ และได้มอบเกียรติบัตรแก่นายพีรพงษ์ เคนทรภักดิ และนายสุริยา สาระดี ผู้กำกับหนังสั้นชื่อดัง “น้องเป็นกะเทย” ชื่นชมที่ร่วมกันเก็บขยะรอบวงเวียนโปงลาง ในช่วงการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2564 ท้ายสุดได้มอบเกียรติบัตรแก่นายตระกูล ภูพวงแพชร แอดมินเพจ “แฟนข่าวกาฬสินธุ์” ที่นำเสนอข่าวยกย่องคนทำความดีอย่างต่อเนื่อง

news11042564 ppcks 1

นายสมชาย  ยิ้มแฉล้ม กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากจะทำเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการยกย่องคนทำความดีนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้คนดีได้มีพื้นที่ยืนในสังคม และเป็นแบบอย่างให้คนได้กระทำความดีต่อไป

news11042564 ppcks 4

news11042564 ppcks 5

news11042564 ppcks 6

news11042564 ppcks 7

news11042564 ppcks 8

news11042564 ppcks 9

news11042564 ppcks 3

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern