0
0
0
s2smodern

news07042564 nkskybm 6
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  5  เมษายน  2564 นายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษาได้ให้การต้อนรับ

news07042564 nkskybm 8

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกิดความรู้สึกประทับใจ ไม่คิดว่าความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านอาชีวะของสถาบันการศึกษาแห่งนี้คือวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีจะมีความก้าวหน้าและมีความคิดเชิงระบบที่ทำให้เห็นห่วงโซ่ของการที่คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกหลานมาเรียนแล้วก็จะมีความคาดหวังได้ว่าลูกตัวเองรับรองได้ว่าจะมีรายได้ที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ โดยเฉพาะได้ไปดูโรงผลิตน้ำดื่ม ซึ่งปัจจุบันน้ำดื่มที่สะอาดมีความจำเป็นในทุกตำบลทุกหมู่บ้านที่ทุกคนต้องใช้น้ำเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่มีการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการผลิตน้ำแล้วนำไปสู่กลไกของเรื่องการตลาด แล้วให้เด็กได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจหรือกลุ่ม Start Up ก็ได้ ก็จะทำให้เขาเห็นช่องทางในการตลาด และสิ่งสำคัญจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่ท่านผู้อำนวยการและคณะมองเห็นปัญหาในระดับของโลก ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ เพราะสภาวะโลกร้อนมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทุกคนในสังคม ทางสถาบันวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้มองเห็นปัญหาในระดับสากล และเผอิญที่ที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่มีต้นไม้จำนวนมหาศาล และใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมา การกำจัดใบไม้โดยการเผาแน่นอนจะทำให้เกิดภาวะโรคร้อน ทางวิทยาลัยก็มีความคิดออกมาได้ว่าจะทำอย่างไรให้ใบไม้ที่มีอยู่ได้เกิดประโยชน์ เพราะใบไม้ทุกใบเหมือนต้นข้าวหรือตอซังข้าว เขาก็มีปุ๋ยสะสมอยู่ในใบของเขา สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นมูลค่าอยู่ในตัวของเขาเอง ถ้าเราเผาทิ้งเหมือนเราเผาเงินและทำลายสิ่งแวดล้อมไปด้วย ทางวิทยาลัยก็มีแนวความคิดในนการที่จะย่อยเศษใบไม้เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์คืนสู่ธรรมชาติ แล้วยังคิดต่ออีกว่าเมื่อย่อยไปแล้วทำอย่างไรจะสร้างมูลค่า ทางวิทยาลัยก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนชอบปลูกต้นไม้ แล้วพอปลูกต้นไม้ก็ไม่มีปุ๋ยไม่มีดินไปใส่ วิทยาลัยก็มีแนวความคิดที่จะเอาใบไม้ที่ย่อยมาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อพืช เอาปุ๋ยหมักเขามาเสริม เอาขุยมะพร้าวเข้ามาใส่ เอาแกลบดำเข้ามาใส่ และยังมี EM เข้ามาอีก เพราะฉะนั้นดินผสมที่เกิดจากการย่อยใบไม้ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าทำให้เกิดรายได้ เพราะฉะนั้นลูกหลานที่เรียนที่นี้ก็มารวมตัวกันเป็น New Start Up ขึ้นมาก็ได้ พอเห็นช่องทางการผลิตแล้วก็คิดถึงคำพูดที่ว่า “คนดวงดีขายขี้ก็รวย คนดวงซวยขายหวยก็เจ๊ง” เพราะมันเป็นช่องทางการตลาดได้ เด็กก็จะได้มีวิธีคิดวิธีใหม่ ไม่ใช่เรียนแล้วคุณจบออกไปจะหวังแต่เงินเดือน จากใครจะมาจ้างก็ไม่ทราบ แต่เห็นช่องทางที่สร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแล้วต้องขอชื่นชมทางผู้อำนวยการและทีมงานเป็นอย่างสูง ที่พูดมาทั้งหมดก็คือเกิดความประทับใจนั่นเอง

news07042564 nkskybm 2

ด้านนายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีกล่าวว่า วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาเยี่ยมชมเครื่องย่อยใบตองกุงซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าวิทยาลัยของเราอยู่ในป่า มีต้นไม้เยอะ ฤดูแล้งใบไม้มาก และที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือว่า ด้วยความที่ใบไม้แห้งเยอะทำให้เกิดไฟป่า อาจจะเป็นการเผาของชาวบ้านที่ไม่เข้าใจถึงมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือเกิดจากธรรมชาติ เราได้ตะหนักดีว่าต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ โดยการใช้เครื่องย่อยใบไม้ขึ้นมา เหตุผลที่ทำขึ้นมาความเหนียวของใบตองกุง โอกาสที่จะย่อยสลายด้วยการไปฝังดินกลบเป็นเรื่องที่ยากมาก ทำให้คนแก้ปัญหาโดยการเผาทิ้ง ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ P.M. 2.5 และภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่รณรงค์เรื่องงดการเผาทุกชนิด แม้กระทั่งเกษตรกรที่เผาอ้อย เผาสิ่งต่าง ๆ ก็มีนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นโยบายจากรัฐบาลให้งดการเผา แต่ถ้าไม่เผาแล้วจะทำอย่างไร จึงเป็นโจทย์ที่เราได้คิดเอาไว้คือเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ ในเมื่อใบไม้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ เราก็เอามาทำปุ๋ยมาทำดินปลูกเพื่อให้ย้อนคืนกลับสู่ธรรมชาติเช่นเดิม แล้วเราได้ทดลองแล้วว่าเครื่องย่อยใบไม้ของเรามีประสิทธิภาพที่จะย่อยใบไม้ ประมาณใบไม้เกือบ 1 ตัน ใช้เวลาย่อยไม่ถึง 1 ชม. ถือว่าใช้ได้ ดินปลูกที่เราจะไปพัฒนาต่อก็จะทำเป็นเรื่องธุรกิจผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ ที่นักศึกษาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาทำดินปลูก เพื่อใช้ในการศึกษา ใช้ในวิทยาลัย แจกจ่ายในชุมชน และทำขาย เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าของเหล่านี้มีคุณค่า อย่าเผาทิ้ง อย่าทำลาย เราสามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดสิ่งที่ดีต่อไปได้

news07042564 nkskybm 4

สำหรับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องบดย่อยใบตองกุง สามารถบดย่อยใบตองกุง หรือผลผลิตทางการเกษตรเหลือใช้ ให้มีขนาดเล็กลง 1 – 2 เซนติเมตร นำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเป็นดินปลูกใบตองกุง เป็นการสร้างรายได้  และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในอำเภอหนองกุงศรี ซึ่งอำเภอหนองกุงศรี เป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรเหลือใช้ จำนวนมาก เช่น ใบอ้อย ใบมันสำปะหลัง เป็นต้น และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านสิ่งแวดล้อม การลดปัญหา PM 2.5 มาตรการห้ามเผา  ส่งเสริมให้เกษตรกร  หันมาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งตอบโจทย์ของประเทศและจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  ผ่านการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดยการส่งเสริมตลาด สำหรับผลผลิต  และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน  พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน  แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้ต่อไป

news07042564 nkskybm 3

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern