0
0
0
s2smodern

news06042564 ptklacyk 1
ที่ลานเอนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีสมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจเพื่อป้องปราบอาชญากรรมให้ห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อป้องปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในห้วงวันหยุดยาวสงกรานต์

news06042564 ptklacyk 2

พลตำรวจตรีสมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในห้วงระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564 เป็นห้วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งในห้วงดังกล่าวจะมีประขาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเหตุความไม่สงบในลักษณะต่างๆ ตลอดจนปัญหาด้านจราจรขึ้นได้ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวสายตรวจเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม และประชาสัมพันธ์ป้องปรามเหตุ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมปล่อยแถวสายตรวจ ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์, กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจท่องเที่ยวกาฬสินธุ์, กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์, อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ และมูลนิธิกู้ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมกำลังพลทั้งสิ้น 150 นาย

news06042564 ptklacyk 5

news06042564 ptklacyk 4

news06042564 ptklacyk 3

0
0
0
s2smodern