0
0
0
s2smodern

news02042564 twppsdpt 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2564 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ

news02042564 twppsdpt 5

(2 เม.ย.64) ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  มีพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2564  โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ได้เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

news02042564 twppsdpt 11

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  รองผู้อำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร   ชมการแสดงนาฎศิลป์ ชุด “ระบำกรับ” จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์  และเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern