0
0
0
s2smodern

news27022564 mtlsprct 7

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้กับผู้ป่วยพาร์กินสันในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 59 คน

news27022564 mtlsprct 6

ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสิน ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 59 คน เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น

news27022564 mtlsprct 2

news27022564 mtlsprct 3

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลผู้ได้รับพิจารณาเป็น “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ค่านิยม “ปฏิบัติตามกฎหมาย” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ได้แก่ พันตำรวจเอกโสณกุญช์  ทรัพย์สมบัติ ตัวแทนอำเภอห้วยเม็ก  นางศิริพร  เสาวลักษณ์  ตัวแทนอำเภอกุฉินารายณ์ และได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 8 ราย  พร้อมนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่อำเภอที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

news27022564 mtlsprct 4

news27022564 mtlsprct 5

news27022564 mtlsprct 1

news27022564 mtlsprct 8

0
0
0
s2smodern