สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

news25022564 jasns 16
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เยี่ยมครัวเรือนยากจน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน บริเวณลำห้วยฟ้าผ่า ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

news25022564 jasns 15

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2564  เทศบาลตำบลหนองสอ  อำเภเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  กับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ  ชาติ ศาสน์  กษัตริย์”  กิจกรรมจิตอาสาพัฒา  ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2  ณ  ลำห้วยฟ้าผ่า  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  6  ตำบลลำาว  อำภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมจำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

news25022564 jasns 14

news25022564 jasns 13

โดยนายกังวาน  แสนอุดม  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ กล่าวว่า ประตูคลองส่งน้ำฝายฯโครงการนี้  เทศบาลตำบลหนองสอ  ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมขึ้น  จนสามารถกักเก็บน้ำและใช้งานได้  เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในฤดูแล้งให้กับประชนชนชาวเทศบาลตำบลหนองสอ  โดยได้ประสานขอน้ำจากโครงการชลประทานเขื่อนลำปาว  ทำการสูบน้ำจากคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายโคงการชลประทานเขื่อนลำปาว  คลอง  LMC  ประตูน้ำ  CHO.003  กม. ที่ 6 + 370  LT  ทดน้ำลำเลียงตามคูส่งน้ำสายเลียบลำห้วยฟ้าผ่าบนระยะทางกว่า  2100  เมตร  ดำเนินการสร้างท่อจ่ายน้ำขนาด  10  นิ้ว  สองแถวส่งเข้าตรงบริเวณหน้าฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาย มข. 27)  ทำให้น้ำไหลลงลำห้วยฟ้าผ่าและกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 90,000 ลูกบากศ์เมตร  ตลอดลำห้วย ซึ่งสามารถทำให้น้ำไหลย้อนกลับคืนไปทางทิศตะวันออก  ย้อนไปทางบ้านนาคอกควายจนไปถึงฝ่ายตัวใกล้ที่สุดระยะทางประมาณ 1,500  เมตร ตลอดลำห้วย

news25022564 jasns 17

นายกังวาน  แสนอุดม  ปลัดเทศบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการรวมพลังมวลชนจากภาคส่วนราชการ  ประชาชนในเขตพื้นที่ฯ  จิตอาสาพระราชทานประมาณ 600 คน  เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากท่านทรงพล ใจกริม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีฯ  ทำการเปิดฝ่ายให้มีชีวิต  เทคอนกรีตในการซ่อมแซ่มปรับปรุงฝายฯ  นำหินทรายที่ทางเทศบาลฯได้มาจากการนำเครื่องจักรขุดคู่ส่งน้ำที่เป็นผลานหินทรายมาเรียงเพื่อป้องกันการกัดเสาะพังทลาย   ทำการเปิดน้ำลงสู่ฝายฯเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดลำห้วยในฤดูแล้ง  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธ์สัตว์  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคน พืช และสัตว์  รวมทั้งเป็นการพัฒนคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชน  และได้ร่วมกันปลูกต้นดอกจานจำนวน 10 ต้น  หญ้าแฝกจำนวน  4,999 ต้น  เป็นรักษาระบบนิเวษศ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ  ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวษศ์ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

news25022564 jasns 12

ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ "Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของนางกันหา อินหนอง ซึ่งป่วยเป็นโรคไต รายได้หลักของครอบครัวมาจากสามี และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ครัวเรือนของนางพรจันทร์บาล บุญสมร หย่าร้าง อาศัยอยู่กับบุตรสาว อายุ 10 ปี มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีอาชีพ รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนยากจนด้วย

news25022564 jasns 11

news25022564 jasns 10

news25022564 jasns 9

news25022564 jasns 8

news25022564 jasns 7

news25022564 jasns 6

news25022564 jasns 5

news25022564 jasns 4

news25022564 jasns 3

news25022564 jasns 2

news25022564 jasns 1

0
0
0
s2smodern
19 เม.ย. 2564 10:08
พบแล้ว! หนุ่มใหญ่ถ่ายรูปกับลูกสาว โชคร้ายพลัดตกสะพานเทพสุดาเสียชีวิต


จากเหตุเมื่อเวลา 18.20 น. วันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
19 เม.ย. 2564 07:03
สลด! หนุ่มใหญ่นั่งถ่ายรูปบนสะพานเทพสุดา พลัดตกสะพานจมน้ำสูญหาย


เมื่อเวลา 18.20 น. วันที่ 18 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
18 เม.ย. 2564 14:34
เช็คทามไลน์ด่วน! กาฬสินธุ์พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ผงะ!ยางตลาดวันเดียวเพิ่ม 3 ราย สะสมแล้วถึง 20 ราย


สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
17 เม.ย. 2564 14:04
กาฬสินธุ์พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย รวมสะสม 16 ราย ด้านพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันทำความสะอาดตลาดสด


ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
17 เม.ย. 2564 12:23
ศิษยานุศิษย์จัดงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อวัย 36 พรรษา แบบ New Normal อัศจรรย์พบยอดผ้าป่าให้โชครับทรัพย์ทั้งตำบล


เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 13 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
17 เม.ย. 2564 11:41
เทวาลัยทรัพย์นาคินให้โชค! เลขน้ำตาเทียนงานบวงสรวงเปิดโชครับทรัพย์ทำคนรวยเป็นล้าน


“ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ” หลังจากงานบวงสรวงเทวาลัยทรัพย์นาคินตั้งอยู่ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network