0
0
0
s2smodern

news23022564 skntks 5
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.49 น. พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการริเริ่มพัฒนาสวนกวางโอเคกาฬสินธุ์ เป็นประวัติศาสตร์สวนกวางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์(OK DEER PARK LAND MARK OF KALASIN) ในพิธีเปิด สวนกวางโอเคกาฬสินธุ์ (OK DEER PARK) ณ สวนสาธารณะหนองทึง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

news23022564 skntks 9

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ประสานงาน OK DEER PARK LAND MARK OF KALASIN เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาสวนสาธารณะหนองทึง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลและชัยภูมิที่เหมาะสม บนถนนสายระเบียงเศรษฐกิจสู่ประตูอินโดจีน (East-West Economic Corridor:EWEC) มีพื้นที่กว่า 400 ไร่ ด้วยการชู "สวนกวางและแปลงองุ่น"  เป็นตัวชูโรงเพื่อสร้างกระแสดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว ซึ่งการริเริ่มสร้างสวนกวางฯเป็นแหล่งท่องเที่ยวฯนั้น ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสวนกวางแห่งแรก จึงเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกหน้าหนึ่ง ที่ประชาชนชาวกาฬสินธุ์จะบันทึกไว้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ยังได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนงานโครงการฯพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทึง กรอบงบประมาณ 25 ล้านบาท เสนอต่อรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรแห่งแรก Land Mark แห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย

news23022564 skntks 8

แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรแห่งแรก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาฬสินธุ์ ที่สวนสาธารณะหนองทึง นี้ จะนำความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวฯ เป็นศูนย์จำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก และสินค้าคุณภาพดี OK กาฬสินธุ์ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  โอกาสนี้ เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลผู้กระทำคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์อย่างคุณูปการแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมอบเกียรติบัตรแก่ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคคลผู้ริเริ่มพัฒนาสวนกวาง โอเค กาฬสินธุ์ ประวัติศาสตร์สวนกวางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการบันทึกคุณงามความดีและเป็นเกียรติประวัติสืบไป

news23022564 skntks 12

news23022564 skntks 11

news23022564 skntks 10

news23022564 skntks 7

news23022564 skntks 4

news23022564 skntks 14

news23022564 skntks 2

news23022564 skntks 1

0
0
0
s2smodern