0
0
0
s2smodern

news18012564 abtnkhp 1
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นางจิดาภา ลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  กรณีสั่งการให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างถนน คสล. มาบริเวณหน้าบ้านตนเองโดยทุจริต มีมูลความผิดทางอาญา ตาม ป.อ. มาตรา 151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 90เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลชั้นต้น ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 8 ปี

ความคืบหน้าล่าสุด ศาลอุทธรณ์ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่าลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 5 ปี 4 เดือน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่อัยการสูงสุดจะไม่ฏีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พบเห็นการทุจริตฯ​ สะกิด​ STRONG
เข้าร่วมกลุ่ม​โอเพนแชท ได้ที่

STRONG​ภาคตะวันออก
https://bit.ly/2V4hjmF

STRONGภาคอีสาน
https://bit.ly/36boBvd

STRONG​ภาคเหนือ
https://bit.ly/3nVHYOE

STRONG​ภาคกลาง
https://bit.ly/3fIvoQe

STRONG​ภาคใต้
https://bit.ly/2JdysYD

STRONG​ภาคตะวันตก
https://bit.ly/33ipUGz

STRONG​ ประเทศไทย
https://bit.ly/39gB9TX

#สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
#สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
#สำนักงาน ป.ป.ช.
#ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ
#ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้
#ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก
#ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันตก
#ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคอีสาน
#ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง

0
0
0
s2smodern