0
0
0
s2smodern

news13012564 jobinks 1
บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด INGREDION (THAILAND) COMPANY LIMITED

ประกอบธุรกิจ    การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง ประกอบธุรกิจส่งออก ขายส่งและขายปลีกแป้งมันสำปะหลังแปรรูป โรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ 7 ถ.ถีนานนท์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา ประกอบด้วย

1. ตำแหน่ง Electrical Operator จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ : โรงงานกาฬสินธุ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• รับผิดชอบงานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรตามรายการในใบตรวจสอบ
• รับผิดชอบงานซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย
• รับผิดชอบงานซ่อมเครื่องจักกรณีเครื่องจักชารุด
• มีส่วนร่ามในงานกิจกรรมต่างๆ ของแผนก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• รับผิดชอบงานโครงการปรับปรุงต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแผนก ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
• การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือสูงกว่า
• มีประสบการณ์การทางานด้านการซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า 5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ PLC และ ระบบเครื่องมือวัด
• หากผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทางานเข้ากะได้
สวัสดิการ :
• ทางาน 5 วันต่อสัปดาห์
• ประกันชีวิตกลุ่ม
• โบนัสตามผลประกอบการทุกไตรมาส
• กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
• ชุดยูนิฟร์อม
• รถตู้รับ-ส่ง มาทางาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณฐิติรัชต์ กุลณราวุฒิพันธุ์ (บุ๋ม) มือถือ 098 5855239 หรือ 043-010112-4, 043-813927-9 ต่อ 105
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Mechanical Supervisor 1 Position
Location : Kalasin Plant
Job Description:
• To ensure maintenance activities such as machine breakdown, Preventive maintenance and predictive maintenance have been maintained and follow up for reliable machine and keep performance target. He supports all activities of Plant such as safety, Improvement plant, 5S and all ISO standards.
• To maintain reliability of machine and minimize BD.
• To plan Notification, open, manage and follow Work Order.
• To purchase and control spare part and minimize maintenance cost.
• To fix the problem, Train and advise mechanic to fix the problem and suggest the prevention in the future,
• To support Production and other relevant department to running business.
• To report and write MOC and revise all Drawing that concern for modification job.
• To control spare part and minimize MT stock level.
• To ensure and control all Mechanic and contractors to do the job by safety regulation such as approve all concern Work Permit.
• To review document ISO9000, 14000, GMP and HCCAP for update and review every year.
• To Other work assignments by Maintenance Manager
• To analyze machine break down and make RCA (root cause analysis) to prevent the problem.
• To improvement machine by find new technology.
• To learn six sigma and implement to job.
• To plan program for develop technician analyze problem and fix it by themselves
• To develop Mechanic to understand basic machine maintenance and new technology or knowledge.
• To motivate team, understand our target and bring team to Goal.
Qualifications:
• 5 Years of experience needed.
• Bachelor degree in Mechanical Engineering.
• Knowledge of Hydraulic, Pneumatic, Heavy equipment would be advantage.
• Work hard and positive attitude
• Microsoft Office, Auto Cad.
• Good communication skills and ability to effect change through persuasion.

3. Production Engineer 1 Position
Location : Kalasin Plant
Job Description:
• To study and implement improvement projects in production processes, provide technical support to solve production problems. Also, initiate ideas for production supervisor(s)/manager(s) to optimize/maximize process capability with highly awareness of safety and quality concern.
• Study and implement improvement projects in production processes
• Provide technical support to solve production problems, diagnose faults, investigate production issues, analyze data and propose solution.
• Support production supervisor(s), manager(s) to optimize process capability, continuous improvements in safety operation, process efficiency, quality, cost reduction.
• Offer new ideas / new methods to develop production processes
• Implement improvements by keeping an open mind and actively incorporating changes
• Work collaboratively with production team and other departments
• Develop self to improve personal and company performance
Qualifications:
• 0-3 years experienced in process engineer or production engineer
• Bachelor’s degree or higher in engineering, science and related field, (Chemical Engineer is preferable)
• Good communication skill and presentation skill
• Computer skill
• Good command in English
• Good understanding engineering, scientific and other technical information
• Results oriented
• Good collaboration in team activities
• Opened mind and can-do attitude.
Benefits:
• Five-day work per week
• Life insurance
• Performance bonus
• Provident fund
• Uniform
• Van Support to work

4. Production Supervisor 1 Position
Location : Kalasin Plant
Job Description:
• Good production knowledge with experience of production management.
• Strong compliance mindset for EHS and good understanding of Quality management.
• Good data management skills, continuous improvement, problem solving.
• Strong people management and team work motivation, good communication skills
• Well understand in wilder knowledge of maintenance / logistic / WWT
• Drive for result
• Supervisory skill – strong in people management and communication
• Be opening to catch up thing quickly and decision making with the right time.
• Process/products knowledge in wilder range – Production/Quality/ MT/Utility/Eng./ EHS/WWTP/WT – look like Chem Eng.
Qualifications:
• Graduated in Chemical Engineering or related field in production with minimum 3 or more years of experience.
• Experience in manufacturing 3 years, starch, sweetener or food plant will be advantage
• Diploma and used to work as a shift leader or foreman at least 5 years in production and want to take more responsibility
• Strong leadership skill, hands on and flexible to work in shift working time.
• Be able to communicate in English is advantage
Benefits:
• Five-day work per week
• Life insurance
• Performance bonus
• Provident fund
• Uniform
• Van Support to work
For more information and apply please contact:
• Khun Pakuna Chomphan Mobile: 096 540 5635 ,044-010112-4 Ext: 100 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Khun Thitiracht Kunnarawuttipan Mobile: 098 585 5239 ,044-010112-4 Ext: 105 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Job DB

0
0
0
s2smodern