0
0
0
s2smodern

news22122563 tkpks 2

จากที่มีกระแสในโลกโซเชียลได้เผยแพร่ภาพกราฟฟิคจังหวัดที่ประกาศปิดเมือง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในกราฟฟิคดังกล่าว (ตามภาพ) นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว มีเพียงหนังสือศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส 0017.2/ว 7328 เรื่อง มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563 ที่นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดเท่านั้น ยังไม่มีการประกาศปิดจังหวัดอย่างที่ชาวโซเชียลได้เผยแพร่ จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด อย่ากดไลน์ กดแชร์ ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงต่อไปด้วย

0
0
0
s2smodern