สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
0
0
0
s2smodern

news27112563 aiscitc 2
เอไอเอส นำโดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหารรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 รางวัล และถ้วยรางวัล Distinguished Awards หรือรางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรางวัลถ้วยพระราชทาน รับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  และรางวัลดีเด่น รับรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม และสะท้อนความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร  ด้านการตลาด  ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน ทั้งยังมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตัวเองต่อไป

news27112563 aiscitc 3

โดยรางวัลที่เอไอเอสได้รับ ประกอบด้วย

1. รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ซึ่งพิจารณาจากการประมวลผลองค์กรที่มีพัฒนาการในการบริหารจัดการองค์รวมในทุกๆ ด้าน สะท้อนถึงการดำเนินการธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีหลักการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกลยุทธ์ 6P Strategies ประกอบด้วย 1. Practice Proper Standards, 2. Place the Right People in Right Position, 3. Prepare our People for success, 4. Partners for business, 5. Professional HCM และ 6. Performance-Driven Productivity โดยเอไอเอสเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

news27112563 aiscitc 4

2. รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ซึ่งพิจารณาจากการที่องค์กรสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการให้บริการให้กับลูกค้า ผ่านสินค้า บริการ โปรโมชั่น ตลอดจนการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อสร้างความประทับใจและความไว้วางใจเมื่อเข้ามาเป็นลูกค้า ตอกย้ำ “Brand Value” ที่มาจากการสั่งสมชื่อเสียง ตลอดจนการทำให้ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่น จนเกิดเป็น Loyalty และ Brand Love ของเอไอเอส

news27112563 aiscitc 1

3. ถ้วยรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่เอไอเอสให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” ตั้งแต่ยุคแรกของการให้บริการ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีวัฒนธรรม “FIT FUN FAIR” นั่นคือการมีสุขภาพที่ดี พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทำงานด้วยความสุข คิดบวก และมีความเท่าเทียม เพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งไปสู่การเป็น Digital Life Service Provider ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานรู้จักพัฒนาตัวเองให้มี New Ability เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรยู่เสมอ

4. ถ้วยรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมกระตุ้นให้แสดงศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรรมใหม่ๆ เข้ามายกระดับวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ในทุกๆ มิติ ทั้งวงการการศึกษา การแพทย์ ตลอดจนวงการธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน ผ่านการจัดตั้งทีม Novel Engine Execution Team (NEXT) ที่เป็นเสมือนศูนย์รวม “นวัตกร”

สำหรับผลการตัดสินรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย (Thailand Corporate Excellence Survey) ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 40.9 ล้านเลขหมาย (ณ กันยายน 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ  AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน

0
0
0
s2smodern
23 ม.ค. 2564 08:59
กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 38 กาฬสินธุ์เขต 1 เหตุจำนวนผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตร ให้เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ 7 ก.พ.นี้


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ม.ค. 2564 10:18
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พาเติมบุญ ในวันธรรมสวนะ ที่วัดสว่างหัวนาคำ


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ม.ค. 2564 09:56
กาฬสินธุ์เปิดปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดระยะที่ 3


จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ตามแผน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ม.ค. 2564 09:06
สภาเกษตรกรฯ จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้าน คือ เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร พร้อมสนับสนุน แบรนด์สินค้า OK KALASIN

วันที่ 21 มกราคม 2564  ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ม.ค. 2564 11:30
เสี่ยย้งมอบด่านหยุดตรวจ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้ตำรวจอำนวยความสะดวกประชาชนชาวสหัสขันธ์


บริษัทรถบ้านภูมิเจริญ จำกัด โดยนายสุวัฒนชัย อุปพันธ์ (เสี่ยย้ง) [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ม.ค. 2564 11:10
ชาวบ้านทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตาตามความเชื่อ บูชาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล


ที่ดอนปู่ตาบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network