สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news17112563 nsmdks 14
วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 11.30 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นายเกียงศิริ วีเจริญ ผู้แทนกองพัฒนากลุ่มเป้าหมายพิเศษ และนายสุเมธ บัวบูชา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ในพื้นที่บ้านปลาเค้าใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับโดยนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง 3 โรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองสอ ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองสอทุกคน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคีเครือข่าย อปท. ใส่ใจในงานสวัสดิการสังคม สามารถประสานงานด้านสวัสดิการสังคมได้เป็นอย่างดี

news17112563 nsmdks 8

1. โครงการมอบของขวัญปีใหม่สุขใจไปกับ พส.
          ได้มีการสำรวจข้อมูลประสบปัญหาหางสังคมในพื้นที่ และลงให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 35 ครอบครัวๆ ละ 3,000.- บาท

news17112563 nsmdks 2

2. โครงการสถานีสวัสดิการ
          เป็นการอบรมให้ความรู้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนโอกาสได้รับความรู้ และเข้าถึงบริการตามความจำเป็นชั้นพื้นฐาน และบริการสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งให้ภาคีเครือข่าย อปท. ภาคประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วม ในการให้บริการทางสังคม

news17112563 nsmdks 10

news17112563 nsmdks 3

3. เวทีจุดประกายยายความคิด
โดยมีผู้นำชุมชน อพม. ภาคีเครือข่ายทางสังคม และเด็กเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
          - วิเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่
          - การค้นหาทุนทางสังคมในพื้นที่
          - จัดหมวดหมู่ของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน/ขับเครือข่าย อพม. ในพื้นที่

news17112563 nsmdks 12

4. โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
          กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน อพม. และภาคีเครือข่ายทางสังคม จำนวน 20 คน รวม 50 คน มีการอบรมให้ความรู้ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" และ "บทบาทหน้าที่ นวัตกรทางสังคมในชุมชน" พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดมัจฉาราม บ้านปลาเค้าใหญ่ และปลูกพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 "สืบสาน รักษาต่อยอด"เทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
          - มีการอบรมให้วามรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการลงข้อมูลในแบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคมและลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือจำนวน 20 ครัวเรือนๆ ละ 2,000.- บาท

news17112563 nsmdks 6

5. เวทีสรุปบทเรียนการจัดสวัสดิการ
          โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป อพม. และภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้มีส่วนรวมในการสรุปบทเรียน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ครัวเรือน

          ในการดำเนินงานที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานโดยเน้นการขยายเครือข่ายเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย อพม. ซึ่งจากเดิมมีจำนวน 14 คน (14 หมู่บ้าน) และในขณะนี้ขยายเพิ่มอีก จำนวน 76 คน หรือคิดเป็น 1 : 5 และมีการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ Protective Welfare คือการช่วยเหลือเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

news17112563 nsmdks 1

news17112563 nsmdks 13


ข่าว : นายวัชระ อัศวะภูมิ
ภาพ : นายวัชระ อัศวะภูมิ , นางสาวฐิติรัตน์ อิ่มชมชื่น , นางสาวสุรีรัตน์ สิมมารับ

0
0
0
s2smodern
25 พ.ย. 2563 12:25
ปิดเทอมเด็กน้อยไทบ้านจับดางวางมือถือ ออกหาปลากระทิงตามคลองมาทำเป็นอาหารสุดแซ่บ


นายเชิด มูลศรีและเด็กชายปัญญา อินอุเทน ได้พาเด็ก ๆ บ้านต้อน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ย. 2563 17:11
บริษัท รถบ้านภูมิเจริญ จำกัด ส่งมอบห้องน้ำใหม่-ทุนการศึกษาให้น้องน้ำผึ้ง หากเรียนจบพร้อมรับเข้าทำงานทันที


เสี่ยย้งและเจ๊กอง “คุณสุวัฒนชัย-คุณปิยาพัชร อุปพันธ์” [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ย. 2563 16:13
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง


เช้าวันนี้ (24 พ.ย. 63) ณ แปลงโคกหนองนา กัลยาณมิตร บ้านหนองแปน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ย. 2563 12:04
เอไอเอส เตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่อ อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ แล้วนำไปขายต่อ เสี่ยงโดนข้อหาฉ้อโกง รับโทษขั้นสูงสุด!!! ในขณะที่ผู้ซื้อเครื่องต่อ เข้าข่ายรับซื้อของโจร


เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 พ.ย. 2563 13:11
ชาวนาครวญ ราคาข้าวดิ่งเหว สวนทางค่ารถเกี่ยวพุ่งสูงถึง 800 บาทต่อไร่ วอนรัฐบาลลุงตู่ช่วยกระดูกสันหลังของชาติ


ในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของชาวนาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 พ.ย. 2563 12:03
ฮิตติดตลาด! แบรนด์มีดจีไดโนเสาร์ ส่งขายทั่วประเทศ การันตีใช้แล้วเสียคมเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ทันที


ประสบการณ์การตีมีดกว่า 40 ปีเป็นประกัน การันตีด้วยรางวัลโล่เกียรติคุณผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญา [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network