สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

news07112563 ksumfdsy 10
วานนี้ (6 พ.ย. 63) เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการแสดงถ่ายทอดผลวิจัย การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์สู่ชุมชน กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการทางศิลปวัฒนธรรม (พัฒนาท่ารำ และ โฮมสเตย์) ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ณ พระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอกมลาไสย อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ภาคีเครือข่ายทุกกลุ่ม นักวิจัย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

news07112563 ksumfdsy 5

รองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การวิจัยในครั้งนี้เป็นการต่อยอดสืบสานจากที่หน่วยงานราชการอำเภอกมลาไสย ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาแต่ดั้งเดิมและได้เห็นพัฒนาการเหล่านั้นมาเป็นลำดับอยู่แล้ว ท่านเป็นผู้ปูพื้นฐานการพัฒนา  มหาวิทยาลัยเป็นเพียงส่วนที่เข้ามาช่วยเสริม ช่วยเติม ช่วยสนับสนุน ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง  การทำงานของคณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกท่าน มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา  สืบสาน  และต่อยอด งานด้านการให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยการรำบูชาพระธาตุยาคูนี้   จะได้นำไปใช้ในงานเทศกาลบุญ มาฆะปูรมี วันเพ็ญเดือน 3  และงานสรงน้ำพระราชทานวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งนี้การออกแบบท่ารำ และเครื่องแต่งกาย นำทีมโดยท่านนายอำเภอกมลาไสย คณะครูอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ โรงเรียนกมลาไสย  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะผู้วิจัย และดร.เกษร  แสนศักดิ์ จึงสมควรที่จะได้รับคำขอบคุณอย่างยิ่ง

news07112563 ksumfdsy 11

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขชัย เจริญไวยเจตน์  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเรียกโดยย่อว่า สกสว. ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางกรอบการวิจัยเพื่อเป็นทิศทางการทำงานร่วมกันคือ 1) สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง  2) การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดย ใช้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นฐาน 3) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรม 4) การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐาน และ 5) การวัดและประเมินผลความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งกรอบการวิจัยที่วางไว้ร่วมกันจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมได้ในอนาคต  

การถ่ายทอดผลวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดผลการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรมด้านการพัฒนาท่ารำสักการะพระธาตุยาคู เชื่อมโยงกับเรื่องราวของใบเสมาตามตำนานสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่มีการค้นพบโบราณวัตถุคือ ใบเสมา ซึ่งใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีแบบเถรวาท นอกจากจะทำหน้าที่กำหนดเขตทำสังฆกรรมปริมณทลอันศักดิ์สิทธิ์ และเล่าเรื่องราวพุทธประวัติแห่งองค์พระศากยมุนีแล้วยังเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ "คติธรรม คำสอน" ที่ช่างโบราณแปลงออกมาจากคัมภีร์ทางศาสนา แสดงตัวอย่างให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  ใบเสมานี้เป็นจำหลักเรื่องราวในพุทธประวัติตอน “พิมพาพิลาป” ซึ่งได้มีการกล่าวว่า ใบเสมาจากเมืองฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นใบเสมาที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น จึงเป็นแรงบันดาลใจที่สมควรยิ่งในการเชิดชูเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความเคารพโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามเป็นมาตรฐานมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเหมาะสมกับชุมชน

news07112563 ksumfdsy 4

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กล่าวว่า การรำต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนนี้ เกิดจากความศรัทธาความเคารพ เป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระธาตุยาคู เพราะมีความเชื่อว่า ปู่ธาตุยาคู สามารถดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกหลานมาขอให้ประสบความสำเร็จลงได้  ด้วยศรัทธาและกำลังใจ เมื่อประสบความสำเร็จได้ตามประสงค์แล้ว ก็จะกลับมาแก้บน หรือมาขอบคุณปู่ธาตุยาคูด้วยเครื่องบูชา นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการรำในพิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ พิธีการต้อนรับแขกผู้มาเยือน และการรำเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ เผยแพร่ให้มีการสืบทอดต่อกันไปในงานประเพณี เช่น “ประเพณีมาฆะปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง”  “ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ” เป็นต้น  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้คือ ชุมชนสามารถนำการแสดงฟ้อนรำที่ผ่านการพัฒนา   อย่างเป็นมาตรฐานบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนไปใช้ได้ ดังนี้

1. มีรายการแสดงฟ้อนรำสักการะพระธาตุยาคู  ที่ใช้ในการแสดงถึงความเคารพ ศรัทธา การขอพร หรือใช้เมื่อได้รับพรที่ความสำเร็จตามประสงค์แล้ว กลับมาแก้บน หรือมาขอบคุณปู่ธาตุยาคูด้วยการรำบูชา

2. มีรายการแสดงฟ้อนรำเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการรำเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ หรือใช้ในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือน

3. มีรายการแสดงฟ้อนรำที่ใช้ในงานบุญประเพณี อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ สืบต่อไปไว้มิให้สูญหาย

งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทุกกลุ่ม อาทิ  อำเภอกมลาไสย พัฒนาชุมชนอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สภาวัฒนธรรมอำเภอ เทศบาลตำบลกมลาไสย เทศบาลตำบลหนองแปน  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  โรงเรียนกมลาไสย  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกมลาไสย สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มศิลปะการแสดงและดนตรี กลุ่มโฮมสเตย์  กลุ่มผลิตธุง  กลุ่มอาหาร  กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า กลุ่มขายสินค้าในบริเวณพระธาตุยาคู และประชาชนชาวบ้านหนองแปน บ้านข้าวหลาม บ้านเสมา ประชาชนชุมชนใกล้เคียง และเครือข่ายทุกกลุ่มที่มิอาจเอ่ยนามได้ครบทั้งหมด  รวมถึงนักวิจัยทุกท่าน ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เสียสละ ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยความความเคาระ ศรัทธา และสมัครสมานสามัคคี จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จมีผลงานในเชิงประจักษ์ ดังที่ได้รับชมในครั้งนี้

news07112563 ksumfdsy 2

อ.ภัควรินทร์ มานะสิริสิทธิ์ ให้ข้อมูลถึงผลการวิจัยในครั้งนี้ว่า การวิจัยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรมด้านการพัฒนาท่ารำสักการะพระธาตุยาคู เป็นการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของใบเสมาตามตำนานสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่มีการค้นพบโบราณวัตถุคือ ใบเสมา ซึ่งใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีนี้นอกจากจะทำหน้าที่กำหนดเขตทำสังฆกรรมปริมณทลอันศักดิ์สิทธิ์และเล่าเรื่องราวพุทธประวัติแห่งองค์พระศากยมุนีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ "คติธรรม คำสอน" ที่ช่างโบราณแปลงออกมา จากคัมภีร์ ทางศาสนา แสดงตัวอย่างให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เช่น ความมีเมตตา ความเพียร  ความอดทน การรักษาสัจจะ การเสียสละ เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนที่พบเห็นนำเอาหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปใช้ในการดำเนินชีวิต  ใบเสมานี้เป็นจำหลักเรื่องราวในพุทธประวัติตอน “พิมพาพิลาป” ซึ่งได้มีคำกล่าวว่า ใบเสมาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นใบเสมาที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย  ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น จึงเป็นแรงบันดาลใจที่สมควรยิ่งในการเชิดชูเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธาและความเคารพ โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะ การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม เป็นมาตรฐานมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเหมาะสมกับชุมชน

การรำที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ เกิดจากความศรัทธาความเคารพ เป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระธาตุยาคู เพราะมีความเชื่อว่า ปู่ธาตุยาคู สามารถดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกหลานมาขอให้ประสบความสำเร็จลงได้ ด้วยศรัทธาและกำลังใจ เมื่อประสบความสำเร็จได้ตามประสงค์แล้วก็จะกลับมาแก้บน หรือมาขอบคุณปู่ธาตุยาคูด้วยเครื่องบูชา นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการรำในพิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ พิธีการต้อนรับแขกผู้มาเยือน และการรำเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ เผยแพร่ให้มีการสืบทอดต่อกันไป ในงานบุญประเพณี เช่น “ประเพณีมาฆะปูรมี วันเพ็ญเดือน 3  ” “ประเพณีสรงน้ำ พระธาตุยาคู วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ” เป็นต้น

news07112563 ksumfdsy 12

การรำที่จะมีการนำเสนอต่อไปนี้มี 2 ชุด  ชุดแรก คือ “ พิมพาพิลาป”  ชุดที่ 2 “พิมพาโสมนัส”

ชุดแรก คือ “พิมพาพิลาป”

ได้มีการประดิษฐ์ท่ารำมาจากภาพจำหลักในใบเสมาพิมพาพิลาปเป็นการรำที่ให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์  เล่าเรื่องราวประกอบดนตรี เกริ่นนำ ผ่านกลอนลำด้วยกลิ่นอายของดนตรีรูปแบบศิลปวัฒนธรรมอีสานผสมกับสมัยทวารารวดี  เนื้อหากลอนรำทำนองลำพื้นเกี่ยวกับการพรรณนาเรื่องราว ตอนที่พระนางพิมพาเข้าใจว่าถูกพระพุทธเจ้าทรงทอดทิ้ง มีความเสียพระทัย พระนางล้มฟุบลง กลิ้งเกลือกพระเศียรลงเหนือพระบาทพระพุทธเจ้า แล้วพิลาปรำพันกันแสงแทบสิ้นสมปฤดี ดนตรี ประกอบด้วย พิณ แคน ซอกันตรึม ตะโพน กลองเพล ฉิ่ง ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก

รายการแสดงรำนิยมใช้ ในการการขอพร แก้บน บูชาพระธาตุ และงานบุญประเพณี อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ สืบต่อไปไว้มิให้สูญหาย

news07112563 ksumfdsy 8

ชุดที่ 2 “พิมพาโสมนัส”

เป็นการรำที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ไตร่ตรอง ซาบซึ้ง โสมมนัส เลื่อมใสและศรัทธาของนางพิมพาภายหลังจากการฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเสร็จสิ้นแล้วก็เกิดความโสมนัส ปลาบปลื้ม ปิติยินดี จนบรรลุโสดาบัน

รายการแสดงรำนิยมใช้ เพื่อความเป็นสิริมงคล หรือเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ หรือใช้ในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือน

news07112563 ksumfdsy 7

news07112563 ksumfdsy 3

news07112563 ksumfdsy 1

news07112563 ksumfdsy 9

news07112563 ksumfdsy 6

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern
16 มิ.ย. 2564 14:44
คนขายรางวัลโอด! ประชาชนแห่ซื้อเลขดังแต่ไม่มีขาย แผงลอตเตอรี่เหลือเพียบ


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่แผงขายลอตเตอรี่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 มิ.ย. 2564 14:11
จะเปลี่ยนคนที่เข้ามาชมเว็บของเรา ให้กลายมาเป็นลูกค้าได้อย่างไร


หลายคนที่ทำธุรกิจออนไลน์คงสงสัยกันว่า ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละวันก็มีเยอะ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 มิ.ย. 2564 13:51
เอไอเอสและไมโครซอฟท์ประกาศจับมือพัฒนาบริการคลาวด์พลัง 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วอาเซียน พร้อมปลดล็อคศักยภาพธุรกิจไทย มุ่งสู่ความสำเร็จในโลกดิจิทัล


· ความร่วมมือครั้งสำคัญ ร่วมสร้างนวัตกรรมคลาวด์ที่เหนือกว่าเพื่อยุค [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 มิ.ย. 2564 13:20
7 วิธีฮีลตัวเองให้มีความสุข ในวันที่ต้องอยู่เพียงลำพัง


บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน รวมถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
15 มิ.ย. 2564 14:19
มีที่เดียวในกาฬสินธุ์ อาหารจีนโบราณ ตำนาน 32 ปีภัตตาคารสายรุ้ง เมนูขึ้นโต๊ะภัตตาคาร หูฉลามน้ำแดง ขาหมูฮ่องเต้ ขายราคาย่อมเยา แถมบริการส่งแบบเดลิเวอรี่ฟรี


พบภัตตาคารในตำนานของเมืองกาฬสินธุ์อย่าง “ภัตตาคารสายรุ้ง” [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
15 มิ.ย. 2564 11:08
กาฬสินธุ์ตรวจสอบความแข็งแรงเขื่อนลำปาว เตรียมพร้อมรับน้ำหน้าฝน

จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network