0
0
0
s2smodern

news14102563 wnksbh 7
เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา “เสี่ยน้อย” คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง เจ้าของสวนอาหารบ้านโฮม และวนเกษตรบ้านโฮมโฮมสเตย์ ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและศึกษาดูงาน พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ระดับประเทศ ในหัวข้อ “วนเกษตรทางเลือกหรือทางรอดของอนาคตไทย ณ วนเกษตรบ้านโฮม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยวิทยากรผู้จะมาแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย พ่อเลี่ยม บุตรจันทา, ดร.เกริก มีมุ่งกิจ, อ.พินิจ ภูมิแดง, เสี่ยน้อย ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์พงค์ อ่อนแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนากว่า 40 คน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้เข้าอบรม ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่ง

news14102563 wnksbh 8

โดยเวทีเสวนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรได้เรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง ทำเกษตรอย่างไรให้มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อวัน ที่สามารถทำได้จริง ในส่วนของพ่อเลี่ยม บุตรจันทา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำสวนแบบ “วนเกษตร” ตามศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการปลูกป่า 3 อย่าง ให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ส่วน อ.พินิจ ภูมิแดง ได้นำประสบการณ์ การสอนคนให้เป็นเกษตรกร เช่น การทำปุ๋ย และการเพาะกล้าไม้ การปลูกไม้พันธุ์ต่าง ๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีด้วย

news14102563 wnksbh 2

“เสี่ยน้อย” คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง เจ้าของสวนอาหารบ้านโฮม และวนเกษตรบ้านโฮมโฮมสเตย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เรามีแนวคิดตามพื้นฐานนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ Kalasin Happiness Model “กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนก่อนหน้านี้ได้ฝากงานเอาไว้ก่อนย้าย ที่จะเน้นเรื่องเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสินค้าโอทอป ซึ่งตนเองนั้นก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการในสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ด้วยแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ของพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับความรู้จากกูรูระดับประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาจากทั่วประเทศ โดยตนเองนั้นอยากให้วนเกษตรบ้านโฮมของตนบนพื้นที่ 50 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เป็นพื้นที่สร้างกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกครอบครัว ถือว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นจิตอาสาที่ตนเองอยากช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมเกษตรทุกภาคส่วนได้ยกระดับความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจเขข้าศึกษาดูงาน ณ วนเกษตรบ้านโฮม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-3738354, 081-8735445 หรือทางไลน์ไอดี @bhagro และทางเพจ “วนเกษตรบ้านโฮม

news14102563 wnksbh 1

news14102563 wnksbh 5

news14102563 wnksbh 3

news14102563 wnksbh 6

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

0
0
0
s2smodern