0
0
0
s2smodern

news11102563 tskkktprct 18
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดตกเซ้งเครื่องเขียน โดยนายวุฒิ-นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

news11102563 tskkktprct 17

โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นการตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่บ้านเลขที่ 7/14 ถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าภาพ และเวลา 18.00 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองสมโภชกฐินพระราชทาน ต่อมาในวันนี้ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 11 เวลา 08.00 น. เป็นการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากบ้านเจ้าภาพไปตามถนนและตั้งขบวนแห่จากแยกหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรไปยังวัดกลาง (พระอารามหลวง) และเมื่อถึงวัดกลางแล้วขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานก็ได้แห่รอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ แล้วอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นวางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระอุโบสถ จากนั้นเวลา 10.30 น. ประธานในพิธีคือนายวุฒิ วิรุฬห์วรวุฒิ ก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แล้วพระสงฆ์ก็ได้ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรก และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีในครั้งนี้

news11102563 tskkktprct 16

news11102563 tskkktprct 15

news11102563 tskkktprct 14

สำหรับรายนามเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประกอบด้วย คุณวุฒิ – คุณจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ , คุณฉัตรชัย – คุณชะตารักษ์ วิรุฬห์วรวุฒิ , คุณพิชัย – คุณวชิราภรณ์ วิรุฬห์วรวุฒิ , คุณสุเนตร ทองคำ , พ.อ.ยงยุทธ จักราบาตร , คุณอนุสรณ์ – คุณพรรณี อยู่สุข , คุณตรีชัย – คุณประไพ โชติช่วงนิรันดร์ คุณสุปรียา ตรีกาญจนา พร้อมบุตรหลานและญาติทุกคน โดยมียอดกฐินอยู่ที่ 1,912,000 (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

news11102563 tskkktprct 13

news11102563 tskkktprct 12

news11102563 tskkktprct 11

news11102563 tskkktprct 10

news11102563 tskkktprct 9

news11102563 tskkktprct 8

news11102563 tskkktprct 7

news11102563 tskkktprct 6

news11102563 tskkktprct 5

 news11102563 tskkktprct 4

news11102563 tskkktprct 3

news11102563 tskkktprct 2

news11102563 tskkktprct 1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern