0
0
0
s2smodern

news22092563 lpdks 1
จากการติดตามสถานการณ์น้ำตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังถือว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าน้อย เนื่องจากพายุโนอึลมีฝนตกลงมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว  กล่าวว่า จากพายุโนอึลที่พาดผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวรวมประมาณ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังถือว่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากพายุได้มีการเปลี่ยนกระแสทิศทางการเคลื่อนตัว ทำให้มีฝนตกน้อยบริเวณหัวเขื่อนลำปาว โดยวันนี้ (21 ก.ย. 63) เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 782 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์ หรือร้อยละ 39 ของความจุอ่าง ส่วนพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนตามปม่น้ำชี ปริมาณน้ำยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากมีฝนตกลงมาไม่มากทำให้น้ำยังไหลคล่อง

news22092563 lpdks 3

สำหรับเขื่อนลำปาว จะได้มีการหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงอยากให้เกษตรกรเตรียมหาแหล่งกักเก็บน้ำให้มากที่สุด เนื่องจากจะหมดช่วงฤดูฝนแล้ว โดยปีนี้มีฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปี จึงทำให้ตามแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำน้อยอยู่ ซึ่งหากหมดช่วงฤดูฝนแล้วก็จะไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อน ทางเขื่อนลำปาวจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ให้สามารถผ่านช่วงหน้าแล้งปีหน้าไปได้ จึงขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามข่าวสารทางเขื่อนลำปาวอย่างต่อเนื่อง

news22092563 lpdks 2

0
0
0
s2smodern