0
0
0
s2smodern

news19092563 ptlpd 4
นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว ภาพรวมของวันที่ 19 ก.ย. 2563 นี้ มีปริมาณน้ำอยู่ 767 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38.7 ของความจุอ่าง ซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่ขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย แนวโน้มหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโนอึลได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้เราต้องบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างประหยัด มีการส่งน้ำเสริมน้ำฝนเพื่อให้เกษตรกร ชาวนา สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ ส่วนพี่น้องที่ทำบ่อกุ้งต้องติดตามสถานกาณ์น้ำว่า สิ้นเดือนกันยายนนี้ จะมีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำมากน้อยเพียงใด เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งหรือไม่ เพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เราต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพราะมีผลต่อการเลี้ยงกุ้ง ส่วนพี่น้องที่จะทำนาปรังก็ขอให้ติดตามประกาศของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซึ่งจะประกาศในช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งเราจะสรุปและประเมินว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ เหมาะสมที่จะแบ่งหรือบริหารจัดการอย่างไรต่อไป

news19092563 ptlpd 2

news19092563 ptlpd 1

news19092563 ptlpd 3

news19092563 ptlpd 7

0
0
0
s2smodern