0
0
0
s2smodern

news18092563 ptlpd 3
นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่  764 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 38 ของความจุอ่าง โดยสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีน้ำน้อย โดยช่วงนี้ทางเขื่อนลำปาวได้มีการส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำนาในช่วงฤดูฝนอยู่โดยเป็นการส่งน้ำเสริมน้ำฝน ซึ่งจากการพยากรณ์สภาอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าวันที่ 18-20 กันยายน 2563 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" จากการติดตามแล้วก็พบว่าเส้นทางของพายุจะเดินทางเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นทิศทางที่จะทำให้เกิดมีฝนตกในเขตพื้นที่รับน้ำของเขื่อนลำปาวเป็นอย่างดี เชื่อว่าอิทธิพลของพายุนี้ก็จะทำให้เพิ่มปริมาณน้ำใช้ในการเกษตรในช่วงปลายฤดูฝนและใช้ในช่วงหน้าแล้งในช่วงปี 2564  ได้เป็นอย่างดี

news18092563 ptlpd 1

ส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ หากมีฝนตกหนักทางเขื่อนลำปาวได้วางแผนในการลดการระบายน้ำตามคลองส่งน้ำ และตามลำน้ำสายหลัก เพื่อรองรับน้ำฝนหากมีฝนตกหนัก ส่วนเครื่องจักรกลหนักและกำลังคนได้เตรียมความพร้อมแล้ว และจะร่วมกับทางจังหวัดในการประชุมวางแผนในการรับน้ำ หากเกิดมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเขื่อนลำปาวมั่นใจว่าจะสามารถรับมือพายุโนอึลได้ และคาดว่าจะมีน้ำต้นทุนเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มมากขึ้น

news18092563 ptlpd 4

news18092563 ptlpd 2

0
0
0
s2smodern