0
0
0
s2smodern

news03092563 spmtszk 2
วานนี้ (2 ก.ย. 2563) นางวันเพ็ญ วิถีเทพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายอภิชัย หาญสุรีย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายอนุชิต ภูผิวผา นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสารเสพติดในร่างกายของลูกจ้าง ร่วมกับปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ณ หจก.ซูซูกิ กาฬสินธุ์ ออโต้คาร์ และ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) มีลูกจ้างเข้ารับการตรวจ จำนวน 100 คน โดยมี รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร หจก.ซูซูกิ กาฬสินธุ์ ออโต้คาร์ และ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง มีความมุ่งมั่น ที่จะขับเคลื่อนโครงการ มยส. ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดและตัวชี้วัดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในลูกจ้างที่เข้ารับการตรวจ 100 เปอร์เซ็นต์

news03092563 spmtszk 1

news03092563 spmtszk 4

news03092563 spmtszk 5

news03092563 spmtszk 6

news03092563 spmtszk 7

news03092563 spmtszk 8

news03092563 spmtszk 3

0
0
0
s2smodern