สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news25082563 ksuywcas 2
ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย และ นวัตกรรม  (อว.) ได้นำร่องโครงการ “ยุวชนอาสา” ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้นักศึกษารวมกลุ่มกันโครงการละ 8-10 คน บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่  โดยให้ลงทำงานกับชุมชนจำนวน 1 ภาคการศึกษา และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาพร้อมประเมินผลการเรียนภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์

news25082563 ksuywcas 11

โดยหนึ่งในโครงการที่เข้าร่วมในครั้งนี้คือโครงการ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การสร้างสื่อ และการจัดทําบัญชีต้นทุน ชุมชนทอผ้าบ้านสะอาดสมศรี ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งนักศึกษาได้รวมกลุ่มกันบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชา  ประกอบด้วย  สาขาวิชาด้านการตลาด  ด้านบัญชี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ นิเทศศาสตร์ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

news25082563 ksuywcas 7

สำหรับชุมชนบ้านสะอาดสมศรี ตําบลภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าฝ้าย เช่น ผ้าพื้น ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า เพื่อที่จะทำเป็นอาชีพเสริมระหว่างกการว่างเว้นในฤดูทำนา โดยที่ผ่านมาชาวบ้านเน้นการทอผ้าแบบดั้งเดิมแต่ยังขาดการประยุกต์ลวดลายและแบบใหม่ๆให้ทันสมัย  และยังขาดทักษะและช่องทางในการสื่อสารทั้งในเรื่องด้านการตลาดและด้านการประชาสัมพันธ์

news25082563 ksuywcas 12

นักศึกษาจึงได้นำความรู้เข้ามาเติมเต็มเพื่อให้ทางกลุ่มเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น  โดยนักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เข้ามาให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของการจัดทำบัญชี ต้นทุน เพื่อให้สามารถดำหนดราคาที่แท้จริงของสินค้าได้  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการทอผ้าให้ได้จำนวนที่มากขึ้น  ส่วนนักศึกษาสาขาการตลาด ได้เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการขาย การหาตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม  ขณะที่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เข้ามาช่วยเรื่องของการอบรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างง่ายด้วยมือถือ ทั้งการถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ  รวมถึงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

news25082563 ksuywcas 4

อาจารย์สุพจน์   ดีบุญมี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ  เปิดเผยว่า ปัญหาของชาวบ้านคือการทอผ้าที่ยังได้ปริมาณที่น้อยและยังขาดช่องทางการตลาดที่เหมาะสม  จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างนักศึกษาและชุมชน ว่าจะร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพการผลิต ทั้งเรื่องของการตลาด การทำบัญชีต้นทุน และการประชาสัมพันธ์ โดยเป้าหมายของการให้นักศึกษาลงมาคือการได้นำความรู้ที่เรียนมา นำมาใช้จริง มาช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

news25082563 ksuywcas 10

นางสาวเกศรินทร์ ภูหลักด่าน  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า   รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ซึ่งชาวบ้านยังขาดความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน เช่น การทำบัญชีผิดและยังไม่รู้วิธีการคิดต้นทุนการผลิต  โดยนักศึกษาก็จะนำโจทย์เหล่านี้มาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมเพื่อที่จะหาทางเข้าไปช่วยอบรมและให้ความรู้กับชาวบ้าน

นางณัฐธยาน์  อนันการ  ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านสะอาดสมศรี  กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ที่นักศึกษาเห็นความสำคัญของชุมชน และนำความรู้และแนวคิดใหม่ๆมาให้ชาวบ้าน  เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านยังขาดความรู้และทำกันต่อ ๆ กันมา ต่อไปก็คงจะมีลายผ้าที่ทันสมัยขึ้น มีสีสันที่สวยงาม และมีการผลิตที่ได้จำนวนมากขึ้น

news25082563 ksuywcas 8

news25082563 ksuywcas 6

 

ภาพ : ข่าว  ธีรนันท์  ขันตี

0
0
0
s2smodern
28 พ.ย. 2563 12:45
ตระการตาแสงสีเสียง! ชาวตำบลโคกศรีจัดพิธีเปิดกีฬาประเพณีในช่วงเย็นอย่างกีฬาซีเกมส์ เป็นปีที่ 42


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 เทศบาลตำบลโคกศรี ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลทั้ง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 พ.ย. 2563 09:07
ม.กาฬสินธุ์ ลุยงานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน  เตรียมนำร่องหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขความยากจน


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 พ.ย. 2563 08:54
AIS เปิด Serenade Club ใหม่ล่าสุด พร้อมเปิด AIS Shop โฉมใหม่ สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ตอกย้ำเป็นผู้นำด้านบริการ และตอบรับยุค 5G


เปิดตัว AIS Serenade Club แห่งที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมปรับปรุง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 พ.ย. 2563 16:09
แพปลาตาจอนยอดฮิต! เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง บริการเช่าเหมารายวันจัดเต็มอาหาร-เครื่องดื่ม พร้อมพาจับปลานิลสดๆ จากกระชังมาเผาทานได้ทันที


ที่บ้านโนนศาลา ม.13 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พบแพปลาขนาดใหญ่หลายแพ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 พ.ย. 2563 15:28
ยืนหนึ่งต่อเนื่อง! เอไอเอส คว้า 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้าน


เอไอเอส นำโดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 พ.ย. 2563 11:01
นทท.ขึ้นกราบไหว้พระใหญ่บนยอดเขาภูสิงห์ สัมผัสลมหนาวเย็นคึกคักตลอดทั้งวัน


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network