สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news01072563 objkssdkyd 6
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบัญชีให้โอน/ย้าย ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 13 ราย ดังนี้

news01072563 objkssdkyd 1

news01072563 objkssdkyd 2

1. นางภัลลิกา  ดลรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

2. นายชูศักดิ์ ศรีพลอย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

3. นางสาวสรัญธร ไผ่พุทธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

4. นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

news01072563 objkssdkyd 3

5. นายปวิช โพธิ์แสง ครูโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

6. นางอรทัย สุวรรณหาร ครูโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

7. นายศิริชัย ปุริสาย ครูโรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

8. นางสาวณธษา วงศ์ขวาหมู นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

news01072563 objkssdkyd 4

9. นายจักรี ทงประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

10. นางสาวพรพรรณ โคกแปะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

11. นายณัฐพงษ์ เอกวงษา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

news01072563 objkssdkyd 5

12. นางมณีภรณ์ ไชยฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

13. นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ ครูโรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการหนองบัวปิยนิมิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

0
0
0
s2smodern
14 ส.ค. 2563 12:12
“ชื่นชมน้องเอริทธ์” เด็กเรียนดีแต่ยากจนผู้ไม่รอโชคชะตาฟ้าลิขิต เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้ให้วัยรุ่นยุคใหม่ได้เดินตามฝัน


เด็กนักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปะ โดยเฉพาะการวาดภาพอย่างน้องเอริทธ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
14 ส.ค. 2563 09:25
เอไอเอสสนับสนุนทุนการศึกษามณฑลทหารบกที่ 27


นายสันติสุข นาลา ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมจังหวัดขอนแก่น [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
13 ส.ค. 2563 17:15
ญาติร่ำไห้! หนุ่มคนขยันรับจ้างตัดไผ่ทำข้าวหลามถูกไฟช๊อตดับคากอไผ่


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ร.ต.อ.ธีระภาพ ภูขันซ้าย พนักงานสอบสวนเวร [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
13 ส.ค. 2563 16:23
คุณยายจุดธูปเทียนไหว้รูปสามีทิ้งไว้เกิดไฟลุกไหม้บ้าน จนท.ดับเพลิงเข้าสกัดทันเกือบวอดทั้งหลัง


เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2563ร.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ภูชื่นบาน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
13 ส.ค. 2563 15:39
เอไอเอส เตือนคนไทยระวังโดนแฮ็กเกอร์ใช้กลวิธีจิตวิทยา (Social Engineering) หลอกขอข้อมูล! หลังสร้างความปั่นป่วน แอบอ้าง ปลอมแปลงข้อมูลทั่วโลก


การเติบโตของอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
13 ส.ค. 2563 15:08
ศิษยานุศิษย์พุทธสถานภูดานไห ร่วมใจปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563


องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช เมตตาให้ธรรมะนำคณะศิษยานุศิษย์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network