0
0
0
s2smodern

news25042563 cnrnmndrd 6
พบสุภาพบุรุษชายนิรนามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสดให้เด็กเรียนดีแต่ยากจนเดือนละ 1 คน ๆ ละ 5 พันบาท เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยเน้นหนักไปที่เด็กคนนั้นต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้ปกครอง เด็กต้องเป็นคนขยัน ช่วยงานบ้าน ไม่เสเพล ถือเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนให้จบ ไปต่อได้และมีอนาคต

news25042563 cnrnmndrd 4

“ชายนิรนาม” เริ่มมอบเงินช่วยเหลือ 5 พันบาทรายแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้น้องน้ำทิพย์ อิ่มละออ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียหนองสอวิทยาคาร ซึ่งพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลภูดินพาผู้สื่อข่าวและตัวแทนชายนิรนามลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ

news25042563 cnrnmndrd 5

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายเชิดชัย เฉิดจินดา ข้าราชการครูประจำวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตัวแทนของชายนิรนาม ได้เป็นสะพานบุญไปมอบเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ที่เดือดร้อนเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ให้แก่น้องนิชากร ขันสมบัติ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งน้องนิชากรเป็นนักเรียนที่ดีมาก ๆ ขยัน ซื้อสัตย์  อดทน ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านและทำสวน  เมื่อมีเวลาว่างจะไปรับจ้างเพื่อเก็นเงินไปโรงเรียน เรียนเกรดเฉลี่ย  3.84 โดยจะมีการไลฟ์สดการมอบเงินผ่านเฟสบุ๊ก “มนุยษ์ไมค์ เชิดชัย ขายที่ดิน” ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ในเวลาประมาณ 11.30 น.

news25042563 cnrnmndrd 3

ซึ่งหลังจากเรื่องดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และเฟสบุ๊ก "เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์" ต่างได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก และหากท่านใดพบเจอใครที่เดือดร้อน พบเด็กเรียนดีแต่ยากจน และขอเน้นที่ต้องเป็นเด็กที่กตัญญู ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทักไปที่เฟสบุ๊กดังกล่าวได้ทันที โดยจะทำการมอบเงินให้รายละ 5 พันบาท ไปจนกว่าจะครบ 12 คน (เดือนละ 1 คน)

news25042563 cnrnmndrd 1

news25042563 cnrnmndrd 7

0
0
0
s2smodern