สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news10022563 rffcc 1
“ลุงตู่” เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ดทำคลอดหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน และแนวทางการรับซื้อไฟแล้ว โดยมอบให้ “กุลิศ” ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมกรรมการระดับบิ๊กๆ จากสภาพัฒน์ฯ  และ 4 กระทรวงหลักจาก “พลังงาน -มหาดไทย-อุตสาหกรรม-ทรัพยากรธรรมชาติฯ” ร่วมนั่งด้วย และเปิดช่องให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยผลักดันภารกิจยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้

news10022563 rffcc 2

การเปิดคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ผลิตไฟฟ้าชุมชนขายให้กับภาครัฐใกล้งวดเข้ามาทุกที นับตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกับจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมา เพื่อบริหารจัดการตลอดจนกำกับดูแลให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นสัญญาประเภท Non-Firm ที่สามารถใช้ระบบกักเก็บพลังงานร่วมด้วยได้ ห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง กำหนดในปี 2563 จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ ประเภท Quick win เป็นโครงการที่ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้จะแล้วเสร็จ เข้ามาร่วมโครงการ และโครงการทั่วไปจะเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นการทั่วไป และอนุญาตให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ใช้วิธีการคัดเลือกโดยกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และคัดเลือกเรียงตามลำดับจากโครงการที่เสนอให้ผลประโยชน์คืนสู่ชุมชนสูงสุดไปสู่ผลประโยชน์ต่ำสุด

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้การดำเนินการของ กพช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานตามศักยภาพในพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการบริหารและพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อให้การดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้

รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผน พร้อมประเมินผลดำเนินงานซื้อ-ขายไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมรับข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นระยะตามความเหมาะสม

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง รวมทั้งให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในขอบเขตและหน้าที่และอำนาจตามความจำเป็น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

สำหรับคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนั้น มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อัยการสูงสุด ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภา ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบหมาย เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

0
0
0
s2smodern
22 ก.พ. 2563 15:39
ส.สตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี “การวาดและปักแบบกองหลวง” นำศิลปะแบบทางเหนือผสมผสานกับทางอีสาน เพื่อให้เกิดเป็นการประยุกต์ศิลปะแนวใหม่


สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองหลวงเชียงรายและหมี่เมือง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ก.พ. 2563 14:38
เด็กอาชีวะกาฬสินธุ์โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ แสดงผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ก.พ. 2563 11:46
AIS เปิดเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ เป็นรายแรกของไทย


AIS เปิดเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ เป็นรายแรกของไทย เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ก.พ. 2563 15:31
AIS เดินเกมผู้นำ 5G ผนึก Samsung เตรียมมอบประสบการณ์ AIS 5G กับ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G สมาร์ทโฟนเรือธง 5G รุ่นแรกในไทย เร็วๆ นี้


20 กุมภาพันธ์ 2563 : AIS ยืนหนึ่งผู้นำเครือข่าย 5G ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ก.พ. 2563 14:12
เหิมหนัก!! ชาวบ้านลักลอบจุดไฟเผาป่ากลางวันแสกๆ ท้ากฎหมาย ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ก.พ. 2563 08:53
กาฬสินธุ์ดึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากสุพัฒน์มอเตอร์ จัดอบรมให้นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย


สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network