สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news28012563 kpckss 2
วันนี้ (28 ม.ค. 2563) อ.เชิดชัย เฉิดจินดา เจ้าของฉายา "มนุษย์ไมค์ สองวันสองล้านวิว" มีข่าวดีมาบอก เป็นข่าวดีของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยังขาดแคลนทุนการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรทุนจากกองทุน กสศ. รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ทุน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนที่กำลังจะจบ ระดับ ปวช.3 หรือ ม.6 ในปีนี้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา (ทั่วประเทศไทย) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. จำนวน 5 สาขา ได้สมัครเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยระหว่างเรียนจะได้รับเงินค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท ตลอดจนจบการศึกษา

news28012563 kpckss 6

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับกองทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) มาจำนวน 50 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับมาจำนวน 5 สาขาวิชา เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน มีความยากจน โดยประเด็นหลักๆ ที่นักเรียนจะเข้าข่ายได้รับทุนนี้คือ ต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน มีรายได้ไม่เกิน 3 พันบาทต่อเดือน และต้องเป็นผู้ที่มีความขาดแคลน เช่น กำพร้า บิดาหรือมารดาแยกทางกัน และยังมีเกณฑ์ต่าง ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ความมุ่งมั่นของผู้เรียน สุขภาพร่างกายของผู้เรียนด้วย

ด้าน ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กระบวนการของการคัดกรองของระบบกองทุน กสศ. นี้ มีระบบคัดกรองค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นหลังจากผู้เรียนที่สนใจส่งใบสมัครมา ทางวิทยาลัยก็จะแต่งตั้งกรรมการ ประกอบไปด้วยเบญจภาคี ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนครู มาร่วมในการพิจารณาคัดเลือก หลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะออกเยี่ยมบ้าน และใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อคัดกรองข้อมูลของเด็ก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อส่งไปยังส่วนกลางต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจให้รีบมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th

news28012563 kpckss 1

สำหรับทุนจากกองทุน กสศ.รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ทุน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนที่กำลังจะจบ ปวช.3 หรือ ม.6 ในปีนี้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา (ทั่วประเทศไทย)  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย
1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2) สาขาวิชาเครื่องมือกล
3) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5) สาขาการบัญชี

 โดยนักเรียนทุนจะได้รับสิทธิ ดังนี้
1) จ่ายค่าเทอมให้จนจบการศึกษา
2) จ่ายค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท (7,500 บาท x24=180,000 บาท)
3) มีระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการจนจบการศึกษา
4) มีระบบการสนับสนุนการมีงานทำ
5) มีเครือข่ายสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก

โดยมีระยะเวลา ดังนี้
1) เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
2) คณะกรรมการจะทำการเยี่ยมบ้าน และคัดกรองความยากจน ตามเกณฑ์ กสศ. ทันทีหลังรับสมัคร จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563
3) สถานศึกษาส่งข้อมูลให้ กสศ.วันที่ 7-23 มีนาคม 2563
4) ประกาศผลครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อทักท้วง (3 วัน) 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563
5) สถานศึกษาส่งบัญชียืนยันผู้รับทุน 7 เมษายน 2563
6) กสศ.สรุปและแจ้งผลผู้รับทุน 9 เมษายน 2563
7) นักเรียนทุนฯ ได้รับเงินค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ แรก 7,500 บาท ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ผอ.วาทิช ผ่านสำแดง 062-1989545, ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ 086-1337466, ครูนันทนา ภูขมัง 081-8738672, ครูชาญชัย ศรีวิสัย 086-2282295, ครูพิชัย จันทะสอน  086-8505736, ครูพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ 086-8294188

news28012563 kpckss 3

news28012563 kpckss 4

news28012563 kpckss 5

หมายเหตุ
1) เงื่อนไขเวลานี้กำหนดโดยกองทุน กสศ. ซึ่งต้องดำเนินการจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ถือว่า "สละสิทธิ์"
2) ได้แนบแบบสมัครทุน และตัวอย่างการเขียนใบสมัครทุนมาด้วย ท่านสามารถโหลดใบสมัครแล้วเขียนสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนำส่งที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
3) ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและมีส่วนร่วมในการต่อฝัน ให้โอกาสกับเด็ก

#ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
#กสศ.
#สายอาชีพ

...สร้างคน.....สร้างโอกาส....สร้างงาน...


"ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุน กสศ. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์"

0
0
0
s2smodern
04 ธ.ค. 2563 17:52
วก.หนองกุงศรีเปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน โชว์สุดยอดผลงานศูนย์บ่มเพาะฯ รางวัลระดับชาติ


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสุรวัจน์ จรัสเชาว์กุล [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
04 ธ.ค. 2563 16:06
AIS ชูพลัง 5G โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ! แท็กทีม 411 Music และ BEC-Tero Music ครีเอตไอเดียสร้าง 1st MV VR 360๐ by AIS 5G ครั้งแรกในไทย


AIS ชูพลัง 5G โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ! แท็กทีม 411 Music และ BEC-Tero Music ครีเอตไอเดียสร้าง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
03 ธ.ค. 2563 15:47
ชื่นชม 2 เด็กกาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ “Youth Power Unite For National Team’s Future 2024”


สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
01 ธ.ค. 2563 16:30
ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
01 ธ.ค. 2563 11:15
ชาวตำบลเหนือร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว เตรียมรวงข้าวกว่า 1 ล้านรวงสร้างปราสาทรวงข้าวสู่สายตาชาวโลก


ชาวตำบลเหนือกว่า 100 คน พร้อมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี เตรียมสร้างปราสาทรวงข้าว [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
29 พ.ย. 2563 12:37


นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอนามน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network