0
0
0
s2smodern

news24122562 spmt 4

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 เทศบาลตำบลสมเด็จ จัดโครงการอาสารักษ์ความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ และสร้างแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร ณ ห้องประชุมศรีสมเด็จ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชวลิต ธนิตกุล นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ส่งวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมยังมอบอุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่แกนนำนักเรียน ประกอบด้วย หมวกนิรภัย จำนวน 40 ใบ เสื้อกั๊กสำหรับจิตอาสาจราจร จำนวน 20 ตัว

news24122562 spmt 2

วันเดียวกัน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ส่งวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมยังมอบอุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่แกนนำนักเรียน ประกอบด้วย หมวกนิรภัย จำนวน 20 ใบ เสื้อกั๊กสำหรับจิตอาสาจราจร จำนวน 10 ตัว

ทั้งนี้ รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวินัยจราจรเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายในการขับขี่ ตามสโลแกน “ขับรถด้วยใจ คำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองและส่วนรวม”

news24122562 spmt 5

news24122562 spmt 3

0
0
0
s2smodern