0
0
0
s2smodern

news20122562 ppcks 3

ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบการจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการสุ่มลงพื้นที่ 3 วัน 3 อำเภอ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านนาพิทยาคม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 2.โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และ 3.โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ต.โนนสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งการเยี่ยมชมอาหารกลางวันโรงเรียนในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

news20122562 ppcks 1

news20122562 ppcks 4

news20122562 ppcks 6

news20122562 ppcks 2

ขอบคุณข้อมูลจาก ดีเจวีระชน ไชยชะอุ่ม อสมท.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern