0
0
0
s2smodern

news18122562 szkatc 8
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ที่โชว์รูมซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ เลขที่ 26 ถนนบายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน หจก.ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ ได้กราบนิมนต์พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) พระภิกษุเรืองเวทย์แห่งภาคอีสาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ทำพิธีทำบุญบริษัท หจก.ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ ครบรอบ 7 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคงและยั่งยืน และฉลองการได้รับรางวัลดีเลอร์ดีเด่น ประจำปี 2018-2019 จากบริษัทซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในการสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปพร้อมกันด้วย

news18122562 szkatc 9

โชว์รูมซูซูกิ กาฬสินธุ์ ออโต้คาร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่ 26 ถนนบายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง (0.96 km) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ช่องทางการติดต่อ Facebook “ซูซูกิ กาฬสินธุ์ ออโต้คาร์” Instagram “suzukikalasin9999” หรือโทรศัพท์ 043-010393 ต่อ 130

news18122562 szkatc 4

news18122562 szkatc 7

news18122562 szkatc 3

news18122562 szkatc 5

news18122562 szkatc 1

0
0
0
s2smodern