0
0
0
s2smodern

news05122562 r9ssp 1
นางสาวอินทิพร ญาณผาด เจ้าของร้านอาหารเช้าโอเค ถนนทุ่งศรีเมือง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เก็บสะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้สะสมภาพพนระราชกรณียกิจต่าง ๆ นำมาใส่กรอบรูปวางไว้ภายในร้าน เพื่อลูกลูกค้าได้ชมและเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่าน

นางสาวอินทิพร ญาณผาด เจ้าของร้าน ได้บอกว่า ตนได้เปิดร้านอาหารเช้า ขายข้าวต้ม ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ แซนวิช โดยได้เปิดมาหลายปีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทำงานเป็นพนักงานจ้างและหันมาเปิดร้านขายอาหารเอง โดยตนจะชอบสะสมภาพพระบรมฉายาลักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาได้ประมาณ 10 ปีแล้ว โดยได้สะสมภาพมาใส่กรอบรูปมาจัดวางไว้ที่ร้านประมาณ 200 ภาพ โดยจะเป็นภาพเก่า ๆ หายาก ซึ่งเมื่อตนไปพบภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ และเป็นภาพที่มองแล้วมีแรงผลักดันเป็นกำลังใจ ตนก็จะซื้อมาเก็บไว้ นอกจากนี้ยังสะสมธนบัตร และเหรียญของรัชกาลที่ 9 ไว้อีกจำนวนมาก

โดยตนยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ และจะนำหลักปรัชญาต่าง ๆ ของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งความอดทนในการทำงานต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รู้จักประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งหากทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของพระองค์ท่านไปใช้ ความเป็นอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้น ซึ่งลูกค้าที่เดินทางมาทานอาหารที่ร้าน สามารถชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ และในวันพ่อประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องระบบชลประทาน พระองค์ท่านทรงโครงการพระราชดำริหลายโครงการ เช่นโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและแล้งซ้ำซาก และยังสร้างเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพจากการทำเกษตรกรรมได้ ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

news05122562 r9ssp 2

news05122562 r9ssp 3

news05122562 r9ssp 4

0
0
0
s2smodern