สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news09102562 aisjmnr 2เอไอเอส จับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำในโครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ” สร้างชุมชนปลอดภัยจากการจมน้ำอย่างยั่งยืน

เอไอเอส ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชน สร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ” ในจังหวัดขอนแก่น หลังจาก พบว่า ในปี 2561 จังหวัดขอนแก่น มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงมากที่สุดจนติด 1 ใน 10 ของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นโดยสร้างครูต้นแบบ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทำหน้าที่ถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแหล่งน้ำภายในบ้านและรอบบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนสร้างการตื่นตัว เฝ้าระวังป้องกัน เพื่อลดปัญหาเด็กจมน้ำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส กล่าวว่า “ปัญหาเด็กจมน้ำเป็นอันตรายใกล้ตัวที่หลายครั้งมักเกิดขึ้นภายในบ้าน รอบบ้าน หรือแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนที่อยู่อาศัย จากข้อมูลสถานการณ์การจมน้ำ ปี 2561 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จังหวัดขอนแก่น มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ สูงมากที่สุดจนติด 1 ใน 10 ของประเทศ เอไอเอส เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนมีทักษะชีวิตความปลอดภัยทางน้ำ ที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียน และศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน จนเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ” ในจังหวัดขอนแก่นขึ้นเป็นพื้นที่ต้นแบบ”

สำหรับ โครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ” ได้รับความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญจของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดทักษะความรู้และวิธีการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ผ่านคู่มือการเรียนรู้ 5 ทักษะ ความปลอดภัยทางน้ำ เช่น การรู้จักสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ, การสวมเสื้อชูชีพอย่างถูกวิธี, การช่วยคนจมน้ำ ด้วยหลัก "ตะโกน โยน ยื่น” และการลอยตัวในน้ำ เป็นต้น รวมทั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. โดยเริ่มต้นที่ อสม. ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย และศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองของเด็กเล็กเมื่อเวลาลงเยี่ยมบ้าน ให้สามารถจัดการแหล่งน้ำภายในบ้านและรอบบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ร่วมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจมน้ำ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึง การจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ เช่น เสื้อชูชีพ, ท่อพีวีซี และป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนพื้นที่จุดเสี่ยงภายในชุมชนด้วย

นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ทำให้ครูได้รับความรู้และทักษะความปลอดภัยทางน้ำเพิ่มขึ้น โดยในเบื้องต้น ทางโรงเรียนได้นำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปบูรณาการสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 และวางแผนว่าจะให้เด็กนักเรียนที่ผ่านการฝีกอบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำทั้ง 5 ทักษะ ไปทดลองฝึกทักษะจริงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฝึกฝนให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำด้วยการตะโกน โยน ยื่น และเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำได้ อีกทั้ง จะขยายองค์ความรู้ไปยังเด็กนักเรียนในระดับชั้นเรียนอื่นต่อไป”

news09102562 aisjmnr 1

นายวสันต์ ศรีดรราช หัวหน้า อสม. ชุมชนโนนชัย 1 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “อสม. ได้นำความรู้จากโครงการดังกล่าวมาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนเวลาลงไปเยี่ยมบ้าน โดยจะแนะนำพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 1 - 3 ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่กำลังซุกซนและชอบเล่นน้ำ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการจมน้ำได้ โดยผู้ปกครองจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด รวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน เช่น อ่างน้ำ กะละมัง จะต้องเทน้ำออกหรือมีฝาปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ ซึ่งหากคนในชุมชนช่วยกันป้องกันดูแลลูกหลานของเราให้ห่างไกลอันตรายจากการจมน้ำ ก็จะช่วยลดการสูญเสียเด็กจากการจมน้ำในชุมชนได้”

“เอไอเอส มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กและชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดจากพลังของการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ด้วยการสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเกิดเป็นชุมชนปลอดภัยจากการจมน้ำอย่างยั่งยืน” นายอุดมศักดิ์ กล่าวสรุป

news09102562 aisjmnr 3

0
0
0
s2smodern
24 พ.ค. 2563 14:03
ผุดสวนองุ่นกาฬสินธุ์ ปลูกไม่ถึง 2 ปี ผลผลิตดกมาก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอดทั้งวัน


กาฬสินธุ์ผุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นสวนองุ่นสองสายพันธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ค. 2563 13:00
เต็กก่ากาฬสินธุ์ แจกถุงยังชีพช่วยประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19


มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ เต็กก่า จีสิ่งเกาะ แจกถุงยังชีพ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 พ.ค. 2563 17:03
เอไอเอส ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้า รับ NEW NORMAL ยุคโควิด เผยสถิติ myAIS App. และ ASK Aunjai : AI อัจฉริยะ พุ่งถึง 200%


เอไอเอส ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้า รับ NEW NORMAL ยุคโควิด เผยสถิติ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 พ.ค. 2563 15:03
เป็นงง!! เสี่ยโรงงานน้ำแข็งกาฬสินธุ์ชื่อดังได้รับใบสั่งจราจรเรียกค่าปรับ 1 พัน จากบางปะกง เจ้าตัวงงรถจอดอยู่โรงเก็บรถสองปีแล้ว


เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยสินธุ์ซัพพลาย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 พ.ค. 2563 11:17
น้องเป็นกะเทย4 แรงทะลุเข้าสู่ 3 ล้านวิว!! ทุบสถิติหนังสั้นค่ายน้องใหม่ต๊วดงัด โปรดักชั่น


ดังข้ามคืน! หนังสั้นจากค่ายน้องใหม่ “ต๊วดงัด โปรดักชั่น” [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 พ.ค. 2563 13:22
ปกครองนามนลุยกวาดล้างวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด นำผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าและต้นกัญชาส่งตำรวจ


เมื่อเวลา 06.20 น. วันที่ 20 พ.ค. 2563 นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน, [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network