0
0
0
s2smodern

news13092562 anrspd 3
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้างกว่าทุกปีที่จัด มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุกูลนารี “เฟื่องฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ตื่นตากับการแสดง 2 ชุดสุดพิเศษ กับจำนวนนักแสดงกว่า 500 คน

วันนี้ 12 ก.ย. 2562 ณ โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระพงษ์ วีระนาคินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุกูลนารี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุกูลนารี ประจำปีการศึกษา 2562 “เฟื่องฟ้าเกมส์” ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 2562 โดยมีนายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

นายทินภัทร ภูนาเหนือ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุกูลนารี ในนามคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุก ๆ ปี และในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 2562 รวม 2 วัน มีการแข่งขัน 14 รายการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันกับสิ่งเสพติดแต่นักเรียน สร้างความรักสามัคคีภายในสถาบัน ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับสูงต่อไปด้วย

โดยไฮไลท์ของวันนี้ เป็นการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 2 ชุด การแสดงชุดแรกเป็นการแสดงของวงโยธวาทิตของโรงเรียนอนุกูลนารี และการแสดงชุดที่สองเป็นการแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์ในชื่อชุดการแสดง “รังสฤษดิ์เฟื่องนภา สกุณานฤมิต” ที่ใช้นักแสดงกว่า 500 ชีวิต ที่ทำการแสดงได้อย่างงดงาม เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ดังกึกก้องทั่วทั้งงาน

ส่วนวันที่ 13 ก.ย. 2562 ช่วงเช้าจะเป็นการประกวดกองเชียร์ แสดงเชียร์ พร้อมเชียร์ลีดเดอร์ ในช่วงบ่ายเป็นการแสดงดนตรี โดยวงดนตรีโรงเรียนอนุกูลนารี และพิธีปิดการแข่งขัน

news13092562 anrspd 2

news13092562 anrspd 1

news13092562 anrspd 4

news13092562 anrspd 5

0
0
0
s2smodern