0
0
0
s2smodern

news22062562 lpd 3
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจัดการประชุม JMC การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำลำปาว เมื่อวันที่  21  มิถุนายน 2562 ณ หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสอน กองฉลาด เป็นประธานที่ประชุม  มีนายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผคบ.ลำปาว ดำเนินรายการ

ที่ประชุมได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการผลิตการเกษตร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมนำเสนอปัญหาการผลิตการเกษตร กำหนดการเปิดน้ำ โดยในที่ประชุมมีมติ กำหนดให้เปิดน้ำวันที่ 1 กรกฏาคม  2562  ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำให้ทันตามกำหนดด้วย

news22062562 lpd 2

news22062562 lpd 4

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มไลน์ เขื่อนลำปาว (ปชส.)

0
0
0
s2smodern