สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า

news26042562 armyfl 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเข้มทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ยืนยันสามารถผ่านแล้งนี้ไปได้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ขณะที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลุยสำรวจพื้นที่เกษตรหวั่นภัยแล้งกระทบเสียหาย และหาแนวทางช่วยเหลือราษฎร พร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 จากกรณีนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งน้ำและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 19.356 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21.90  แหล่งน้ำแก้มลิงภาพรวมทั้ง 18 อำเภอ มีปริมาณน้ำรวม 102.064 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16.94 และแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณน้ำรวม 569.202 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72.25 ขณะที่เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำในอ่าง 483.20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยังบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ได้

news26042562 armyfl 2

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ท้องที่ วางแผนแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หาภาชนะเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง

ขณะที่ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยในสังกัด บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยแล้ง โดยเฝ้าตรวจตรา ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยล่าสุด ร.ท.ประธาน ประไชโย ผบ.มว.ร้อย.รส.ม.7 พัน 14 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่ไร่ภูทองใบ บ้านโคกแง้ หมู่ 5 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีนางจิตตานันท์ สุริยะพงษ์ธร เจ้าของไร่ นายบุญมี ภูงามเงิน ปราชญ์ด้านเกษตรประจำ ต.เขาพระนอน และราษฎร สมาชิกเครือข่ายเกษตรพอเพียง รายงานสถานการณ์

news26042562 armyfl 3

ร.ท.ประธาน กล่าวว่า จากสภาพอากาศในฤดูแล้งปีนี้ที่ร้อนจัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชผลเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งรัฐบาลตระหนักในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการทุกภาคส่วน ออกสำรวจตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ร.ท.ประธาน กล่าวอีกว่าในส่วนของพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ และ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยในสังกัด บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้สำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล เตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หากประสบภาวะภัยแล้ง

ทั้งนี้ จากการสำรวจไร่ภูทองใบ เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน และแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการบริการจัดการครบวงจร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ระบบน้ำที่ทันสมัย เป็นสถานที่อบรมเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้ง และแหล่งน้ำที่มีซึ่งเป็นน้ำบนดินที่ได้จากการกักเก็บน้ำฝนเริ่มลดลง ประกอบกับมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก น้ำจึงไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงพืชผล จึงพบว่ามีบางส่วนขาดน้ำแห้งตาย ทั้งนี้จะได้รายงานผลไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

28 ม.ค. 2565 15:50
กาฬสินธุ์ ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลด PM 2.5

 
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 ม.ค. 2565 14:57
AIS 5G - เดอะมอลล์ ผสานโลก Retail-Tech เปิดประสบการณ์ดิจิทัลนำคนไทยสู่โลก Metaverse ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือบนโลกเสมือน รับเทศกาลตรุษจีน ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดล้ำ


เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้โลกเสมือนหรือ Metaverse เข้ามาเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในโลกจริง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 ม.ค. 2565 14:33
กาฬสินธุ์ฮือฮา! เตรียมจัดงานกาชาดประจำปี 65 ส่วนมหาสารคามยังเลื่อนจัดไปอย่างไม่มีกำหนด หวั่นโควิด-19 ระบาดเมือง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าจัดงานมหกรรม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 ม.ค. 2565 13:46
กาฬสินธุ์คลอดแล้วคำสั่งโควิด-19 ฉบับที่ 42 ดีเดย์เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ. นี้


จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงคำสั่งให้งดการเรียนการสอน On Site ยังให้สอนออนไลน์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 ม.ค. 2565 17:33
ค่า PM 2.5 กาฬสินธุ์ยังอยู่ในระดับปานกลาง ขอความร่วมมืองดเผา! เพื่อรักษาสภาพอากาศดีๆ ไว้ใช้ร่วมกัน


เว็บไซต์ Air4Thai ได้รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย ประจำวันพฤหัสบดี [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 ม.ค. 2565 17:00
หนุ่มขับรถ จยย.ไม่ทันระวังชนท้ายรถบรรทุกพ่วง ได้รับบาดเจ็บสาหัส


วันนี้ (27 ม.ค. 65) พ.ต.ท.ชูชาติ อุททิสินธุ์ พนักงานสอบสวนเวร สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network