0
0
0
s2smodern

news12042562 dtrks 1
ที่จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน้า สภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถนนสายกาฬสินธุ์ - ยางตลาด พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี  ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตามโครงการ “ไม่ดื่มเหล้า ดื่มนมดีกว่า”  โดย ภ.จว.กาฬสินธุ์  ร่วมกับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ,พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน  ผกก.สภ.ยางตลาด  พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ยางตลาด ,อาสาจราจรยางตลาด ,อาสาสมัครกู้ภัย ,เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และร่วมแจกนมให้กับประชาชนที่ขับรถเดินทางผ่าน  ที่กำลังจะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี  ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเมาแล้วขับ ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำรวรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีตำรวจภูธรยางตลาด จัดกิจกรรมตามโครงการ "ไม่ดื่มเหล้า ดื่มนมดีกว่า" เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้คนไทยตระหนัก ตื่นตัวและร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถ และกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย

news12042562 dtrks 2

news12042562 dtrks 4

news12042562 dtrks 3

0
0
0
s2smodern