0
0
0
s2smodern

news27022562 kpcjasks 9
บ่ายวันนี้ (27 ก.พ. 2562) จิตอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ติดต่อกันเป็นวันที่สอง ได้รับคำชม “เก่งมากลูก” จากพ่อค้าแม่ค้าในงาน โดยเฉพาะชาวบ้านที่เดินทางเข้ามาเที่ยวงาน เมื่อได้พบเห็นภาพน้อง ๆ จิตอาสาเดินถือถุงดำเก็บขยะตามข้างทางต่างพูดชื่นชมให้กำลังใจ ทำให้จิตอาสาต่างมีกำลังใจ หายเหนื่อย มีแรงที่จะทำความดีกันมากขึ้น โดยบางส่วนยังได้มีน้ำใจมอบผลไม้ตอบแทนให้จิตอาสามาแบ่งกันรับประทานอีกด้วย

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน จึงได้นำนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ร่วมกันทำความดี ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณการจัดงานโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานพบกับบรรยากาศที่น่าดู น่าเที่ยว พบความสะอาดเรียบร้อย และยังได้ร่วมรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงาน ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทั้งยังอาศัยโอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เริ่มเปิดรับสมัครแล้วไปในตัวด้วย

news27022562 kpcjasks 4

โดยในงานโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ยังมีการตั้งจุดคักแยกขยะจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่สามารถนำขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ มาแลกไข่ไก่ กระเป๋าผ้า หรือขายเป็นเงินได้

ในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา  2562  หลากหลายสาขาวิชา ดังนี้ สาขางานยานยนต์ , สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ , สาขางานเครื่องมือกล , สาขาเชื่อมโลหะ , สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ , สาขางานไฟฟ้ากำลัง , สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , สาขางานการบัญชี , สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน , สาขางานการโรงแรม , สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม และสาขาน้องใหม่ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานขอนแก่น  สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เรียนฟรี 1 ภาคเรียน (ระบบทิภาคี) และเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเครื่อข่ายอีกมากมายที่ได้มาตรฐาน  เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์  4.0

news27022562 kpcjasks 1

ผู้สนใจสนใจสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร 0-4381-2101-2 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

“เรียนสายอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน ต้องเรียนที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์”

news27022562 kpcjasks 6

news27022562 kpcjasks 10

news27022562 kpcjasks 11

news27022562 kpcjasks 12

news27022562 kpcjasks 13

news27022562 kpcjasks 14

news27022562 kpcjasks 3

news27022562 kpcjasks 15

0
0
0
s2smodern