0
0
0
s2smodern

news05022562 aissmct 3
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น 2.เทศบาลนครขอนแก่น  3. อำเภอเมืองขอนแก่น 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  5. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 6. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และ 7. ท่าอากาศยานขอนแก่น จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ในงานครั้งนี้ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส โดยนายทิพากร โสภา ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจลูกค้าองค์การภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส และคณะ ได้นำนวัตกรรมต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน อย่างกรณีที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การบริหารจัดการลานจอดรถ (Smart Parking) ที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการระบบจราจร Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะ และ E-Waste ที่ช่วยคัดแยกขยะอิเลคโทรนิค มาทดลองพัฒนาด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่นโยบายด้านบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของ ขอนแก่น Smart City ได้

news05022562 aissmct 2

news05022562 aissmct 1

news05022562 aissmct 4

news05022562 aissmct 5

0
0
0
s2smodern