สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

โครงการสำรวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.สหัสขันธ์, อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

1. ความเป็นมาของโครงการ

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ช่วงบ้านท่าเรือภูสิงห์-บ้านโนนทัน อำเภอสหัสขันธ์,อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทดแทนการเดินทางข้ามอ่างเก็บน้ำโดยแพข้ามฟากในปัจจุบัน ช่วยร่นระยะการเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำระหว่างอำเภอสหัสขันธ์กับอำเภอสามชัย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าการเกษตรจากแหล่งเพาะปลูกสู่แหล่งรับซื้อและโรงงานอุตสาหกรรม

          ต่อมากรมทางหลวงชนบท ได้ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.สหัสขันธ์, อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อ พ.ศ.2559  โดยโครงการเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท สาย กส.5047 บ้านดงน้อย ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ ข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ไปสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท สาย กส.4070 บ้านโนนทัน ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

          ดังนั้นกรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.สหัสขันธ์, อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ.2562 นี้  เนื่องจากงานออกแบบสะพานและถนนต่อเชื่อมอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำและได้ผ่านการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว การดำเนินงานโครงการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ EIA ที่ตั้งโครงการเป็นผืนน้ำกว้างและมีความลึกต่างๆ กัน ดังนั้นรูปแบบโครงสร้างสะพานจึงต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพอ่างเก็บน้ำ

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     2.1 เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้ใช้ทาง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง รวมถึงค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ซึ่งเป็นผลดีในด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่โครงการ
    2.2 เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
    2.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากการเดินทางมีความสะดวกขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างสะดวก ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
    2.4 เพื่อช่วยในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้องทั้งสองฝั่งให้มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นการบรรเทาผลกระทบที่ชุมชนเคยได้รับจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำปาว
    2.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา เนื่องจากนักเรียน/นักศึกษาสามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เช่นระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี) ในตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือจังหวัดอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น
    2.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสาธารณสุข เนื่องจากอำเภอสามชัยเป็นอำเภอที่ยังไม่มีโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยราษฎรจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีเพียง ๕ แห่ง ดังนั้นหากมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้น จะช่วยในด้านการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีความสะดวกมากขึ้น และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
    2.7 เพื่อช่วยให้ประชาชนในเขตอำเภอสามชัย สามารถติดต่อหน่วยงานระดับจังหวัดได้สะดวกมากขึ้น
    2.8 เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงพื้นที่รับผิดชอบ เช่น
    - เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว
    - เจ้าหน้าที่ตำรวจ
    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมประชาชน/ดูแลสุขภาพของประชาชน
    - เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ในการดูแลพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาว
    - ป้องกันสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
    - เจ้าหน้าที่ประมง ในการตรวจสอบดูแลการทำประมงในอ่างเก็บน้ำลำปาว

3. ที่ตั้งโครงการ

          โครงการเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท สาย กส.5047 บ้านดงน้อย ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ ข้ามอ่างเก็บน้ำ ลำปาว ไปสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท สาย กส.4070 บ้านโนนทัน ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางรวมประมาณ 3.355 กิโลเมตร

4. ระยะเวลาดำเนินการ

          โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน รวมระยะเวลา 240 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 สิงหาคม 2562

news31012562 lpsp 2

หมายเหตุ : เป็นแนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น อาจปรับเปลี่ยนตามผลการศึกษา ไม่สามารถอ้างอิงทางกฎหมายได้

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0 2551 5424
โทรสาร  0 2551 5416  
Website : www.drr.go.th
สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 16
เลขที่ 97/1 ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 1598
โทรสาร 0 4381 1643
อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 221/1 ซอยประชาชื่น 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์  0 2975 9300
โทรสาร  0 2975 9311
อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงชนบทจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานโครงการ และลักษณะรูปแบบที่จะดำเนินการต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดของโครงการต่อไป

news31012562 lpsp 1

0
0
0
s2smodern
04 ธ.ค. 2564 15:37
ต้อนรับปีใหม่ 2022 ดวงปัง รับปีใหม่ กับ “AIS E-Waste ทิ้งรับโชค”


ได้ช่วยดูแลโลกอย่างถูกวิธี ด้วยการทิ้ง E-Waste กับ AIS  ยังไม่พอ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
04 ธ.ค. 2564 14:41
ขอพลังชาวกาฬสินธุ์! ร่วมโหวตให้น้องภูมิ เป็นเดอะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทย


(4 ธ.ค. 64) มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน วันสำคัญของพวกเรา [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
04 ธ.ค. 2564 14:16
รับสมัครแล้ว! วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
03 ธ.ค. 2564 14:44
สลด! สายบุญขับรถนำโต๊ะไม้จะไปถวายพระ ชนรถนักศึกษาเสียชีวิต

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) พนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
03 ธ.ค. 2564 14:04
ล้านแตก! เลขนำโชค อ.ยุทธพล ให้โชคเลขท้าย 2 ตัวตรง


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
03 ธ.ค. 2564 13:24
“สยามคูโบต้า” จัดคาราวานเสื้อกันหนาว ร่วมกับ “กองทัพบก” ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ 22”


บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สานต่อความห่วงใย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network