0
0
0
s2smodern

news29012562 naccjob 1
โอกาสมาแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นใบสมัครออนไลน์ พร้อมอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์  https://nacc.thaijobjob.com

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.)

0
0
0
s2smodern