0
0
0
s2smodern

news07122561 rjkscp 2
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเรือนจำ และบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต เนื่องในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกแห่ง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

news07122561 rjkscp 3

news07122561 rjkscp 4

news07122561 rjkscp 1

0
0
0
s2smodern