0
0
0
s2smodern

news05122561 objks 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำความดี รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และปฏิบัติธรรม  

เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์  แก่งดอนกลาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 มีหลายหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ , เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, พุทธสมาคมจังหวัด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

news05122561 objks 2

นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อบจ.ได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม” ขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสามัคคี บำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยังเป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมและนำธรรมะ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  รวมถึงชีวิตการทำงานให้มีความสุขได้

news05122561 objks 3

news05122561 objks 4

news05122561 objks 6

news05122561 objks 7

news05122561 objks 5

0
0
0
s2smodern