สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า

news22092561 ckrnks 10
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ บ้านไม้ชายทุ่งรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดงาน ร้อยดวงใจ สานสายสัมพันธ์ ครูถึงศิษย์ คืนสู่เหย้า ชาวช่างกลโรงงาน และทางคณะศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูช่างฯ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วย

นายรักชาติ  วิจันทมุข  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประธานจัดงานกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร้อยดวงใจ สานสายสัมพันธ์ ครูถึงศิษย์ คืนสู่เหย้าชาวช่างกลโรงงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และร่วมสืบสานประเพณีการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูช่างฯ แด่ครูอาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ แนะแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อให้แก่ศิษย์รุ่นปัจจุบันไปด้วย ซึ่งแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นระยะเวลามาแล้ว 38 ปี ได้ผลิตศิษย์เก่าจำนวนมาก ที่ได้จบออกมาแล้วมีหน้าที่การหลากหลายอาชีพ บ้างก็รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และยังถือเป็นเวทีที่จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับตำแหน่งที่สูงขั้น โดยมีนายสาคม คันธโกวิท ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิธาราม ตัวแทนครูช่างฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์ ที่ประสบความสำเร็ว มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกล  ธารพรศรี ศิษย์เก่าช่างกลโรงงานรุ่นที่ 2 ได้รับตำแหน่ง เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ดร.วราวุธ  พันธ์บุญมี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็ม เอซีเมคคานิคส์พาร์ท จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทไทยอินเตอร์ เอเชีย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายพาสเครื่องจักรพล ศิษย์เก่าช่างกลโรงงานรุ่นที่ 14 ได้รับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , ดร.อธิป ศรีบรรเทา ศิษย์เก่าช่างกลโรงงานรุ่นที่ 11 รอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ , นายสมภาร  มีอุเทน ศิษย์เก่าช่างกลโรงงานรุ่นที่ 16 รอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และนายวิศิษฎ์  ดวงหัสดี ตำแหน่งครูชำนาญการ แผนกประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน รอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

news22092561 ckrnks 4

และในงานวันดังกล่าว คณะศิษย์เก่ายังได้ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูช่างฯ ที่เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสาคม คันธโกวิท ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิธาราม , นายอำพล นึกชอบ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และ นายสงคราม  พงษ์นา ครูชำนาญการ สอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน พร้อมคณะครูอาจารย์ และผู้บริหารที่เคยสั่งสอนศิษย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  , นายดำรงเดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม , นายสุวิทย์ ตรีรัตนเศวต อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ , นายพงษ์ดิตร วิริยพลปรีชา อดีตครูสอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  และ นายคำไปร์ ฝูงที อดีตครูสอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความอบอุ่น ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นปัจจุบัน และยังแสดงออกถึงความกตัญญูที่ศิษย์มีแด่ครูผู้ให้ความรู้อีกด้วย

news22092561 ckrnks 5

news22092561 ckrnks 6

news22092561 ckrnks 7

news22092561 ckrnks 13

news22092561 ckrnks 3

news22092561 ckrnks 9

news22092561 ckrnks 8

ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ  ปาละสานต์ /รายงาน

28 ม.ค. 2565 15:50
กาฬสินธุ์ ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลด PM 2.5

 
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 ม.ค. 2565 14:57
AIS 5G - เดอะมอลล์ ผสานโลก Retail-Tech เปิดประสบการณ์ดิจิทัลนำคนไทยสู่โลก Metaverse ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือบนโลกเสมือน รับเทศกาลตรุษจีน ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดล้ำ


เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้โลกเสมือนหรือ Metaverse เข้ามาเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในโลกจริง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 ม.ค. 2565 14:33
กาฬสินธุ์ฮือฮา! เตรียมจัดงานกาชาดประจำปี 65 ส่วนมหาสารคามยังเลื่อนจัดไปอย่างไม่มีกำหนด หวั่นโควิด-19 ระบาดเมือง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าจัดงานมหกรรม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
28 ม.ค. 2565 13:46
กาฬสินธุ์คลอดแล้วคำสั่งโควิด-19 ฉบับที่ 42 ดีเดย์เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ. นี้


จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงคำสั่งให้งดการเรียนการสอน On Site ยังให้สอนออนไลน์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 ม.ค. 2565 17:33
ค่า PM 2.5 กาฬสินธุ์ยังอยู่ในระดับปานกลาง ขอความร่วมมืองดเผา! เพื่อรักษาสภาพอากาศดีๆ ไว้ใช้ร่วมกัน


เว็บไซต์ Air4Thai ได้รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย ประจำวันพฤหัสบดี [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 ม.ค. 2565 17:00
หนุ่มขับรถ จยย.ไม่ทันระวังชนท้ายรถบรรทุกพ่วง ได้รับบาดเจ็บสาหัส


วันนี้ (27 ม.ค. 65) พ.ต.ท.ชูชาติ อุททิสินธุ์ พนักงานสอบสวนเวร สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network