0
0
0
s2smodern

news07092561 spmtks 1
เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกมลาไสย และ สอ.จร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ Motor Way Fast Track ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยม จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยกิจกรรม Motor Way Fast Track ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลกมลาไสยมาให้ความรู้ พร้อมการบรรยายเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในปัจจุบันจากวิทยากรของ สอ.จร.จังหวัดกาฬสินธุ์ และยังมีการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและทดลองขับรถภาคสนาม จากคณะวิทยากรของสุพัฒน์มอเตอร์สาขากมลาไสยด้วย ซึ่ง หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ยังได้มอบหมวกกันน็อคให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 5 ใบ ประกอบด้วยโรงเรียนโคกศรีเมือง, โรงเรียนกมลาไสย, โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร, โรงเรียนดอนไทรงามวิทยา และโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

news07092561 spmtks 10

news07092561 spmtks 9

ด้าน รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ กล่าวว่า สุพัฒน์มอตเอร์ได้รับการยกย่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้สุพัฒน์มอเตอร์ เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

news07092561 spmtks 2

สำหรับ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ เป็นผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า มียอดจำหน่ายสูงสุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศูนย์บริการอยู่ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหจก.สุพัฒน์มอเตอร์ กรุ๊ป มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำโครงการ “การร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์” ที่เป็นภารกิจหลักของบริษัท เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีความเจริญในทุก ๆ ด้านต่อไปด้วย

news07092561 spmtks 3

news07092561 spmtks 5

news07092561 spmtks 7

news07092561 spmtks 8

news07092561 spmtks 4

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern