สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
0
0
0
s2smodern

news22082561 hdkpcsw 12
เมื่อเวลา 10.30 น. (22 ส.ค. 2561) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน โครงการ Honda One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม และ ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  กล่าวว่า โครงการ Honda One Dealer  One College “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม”  เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ,สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา และห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการย่อย 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า , โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย และโครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ซึ่งที่ผ่านมาฮอนด้า  ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรขับขี่ปลอดภัยให้กับครูในสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 417 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำให้ครูทุกท่านได้เรียนรู้  จากการฝึกฝนทักษะการขับขี่ได้ถูกต้อง  ทำให้สามารถ ไปถ่ายทอดแก่ นักศึกษาได้อย่างชัดเจน

news22082561 hdkpcsw 7

“และการดำเนินโครงการฯหลังจากนี้  ทางบริษัท มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีเจตจำนงค์ที่จะยกระดับจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย  และส่งเสริมการลดอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียน, นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนวงษ์กาฬสินธุ์ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ในโครงการต่อไป ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ดร.อารักษ์ กล่าวฯ

news22082561 hdkpcsw 8

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ทุกคน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนตาม “โครงการ หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” เพื่อรับมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้กับ วิทยาลัยฯ ในวันนี้ ซึ่งทางวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากภาคเอกชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวงษ์กาฬสินธุ์  ที่ได้ขับเคลื่อน “ โครงการ หนึ่งร้านสร้างสรรค์  หนึ่งสถาบัน   สร้างสังคม”  ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู  นักเรียน นักศึกษา เป้าหมายหลักคือการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและการเสียชีวิต  ของครู นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง ในส่วนของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ซึ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” ของ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ที่เกิดขึ้นนี้ ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ ในนามของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ต้องขอขอบคุณทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับครู นักเรียน นักศึกษาด้วยดีเสมอมาด้วย

ด้าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม กล่าวว่า ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ตนมาเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” และมอบรถจักรยานยนต์ ,สื่อการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตามโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์หนึ่งสถาบันสร้างสังคมในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน คือบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  ที่ได้แจ้งให้ทราบถึงความร่วมมือการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์หนึ่งสถาบันสร้างสังคม  ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือกันสนับสนุนอาชีวศึกษามาโดยตลอด จึงขอชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ตระหนักถึงปัญหาของสังคม ซึ่งในแต่ละปีจะเห็นได้ว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเกิดมาจากการใช้รถใช้ถนน อย่างไม่ถูกต้องนั้น ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนั้น เมื่อทุกภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถส่งผลให้ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและลดลง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

news22082561 hdkpcsw 9

โดยหลังจากพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และพิธีมอบสื่อการสอนเกี่ยวกับความรู้ความปลอดภัยทางถนน ประธานได้นำแขกผู้เข้าร่วมงานร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ คาราวานรถจักรยานยนต์ จำนวน 100 คัน และภายในงาน หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ ยังได้นำทีมช่างออกมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดงานอีกด้วย

news22082561 hdkpcsw 4

news22082561 hdkpcsw 10

news22082561 hdkpcsw 11

news22082561 hdkpcsw 2

news22082561 hdkpcsw 1

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern
22 ม.ค. 2564 10:18
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พาเติมบุญ ในวันธรรมสวนะ ที่วัดสว่างหัวนาคำ


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ม.ค. 2564 09:56
กาฬสินธุ์เปิดปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดระยะที่ 3


จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ตามแผน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
22 ม.ค. 2564 09:06
สภาเกษตรกรฯ จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้าน คือ เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร พร้อมสนับสนุน แบรนด์สินค้า OK KALASIN

วันที่ 21 มกราคม 2564  ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ม.ค. 2564 11:30
เสี่ยย้งมอบด่านหยุดตรวจ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้ตำรวจอำนวยความสะดวกประชาชนชาวสหัสขันธ์


บริษัทรถบ้านภูมิเจริญ จำกัด โดยนายสุวัฒนชัย อุปพันธ์ (เสี่ยย้ง) [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ม.ค. 2564 11:10
ชาวบ้านทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตาตามความเชื่อ บูชาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล


ที่ดอนปู่ตาบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
21 ม.ค. 2564 10:15
ช้าหมดอดวิ่ง! วิ่งบอกรักวันแห่งความรัก


วิทยาลัยเทคนิคเขาวงฉลองครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยฯ ด้วยการจัดกิจกรรม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network