0
0
0
s2smodern

news pr 2018 ksn
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ประกาศราคากลาง จำนวน 5 โครงการ

1.โครงการขุดลอกหนองน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุงเหนือ  ตำบลเขาพระนอน
2.โครงการขุดลอกห้วยกุดแข้ บ้านนากุง หมู่ที่  6 ตำบลเขาพระนอน
3.โครงการขุดลอกบึงบ๋านกเขา.หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง ตำบลเขาพระนอน
4.โครงการขุดลอกหนองน้ำแดง บ้านคำขอนแก่น หมู่ที่ 11 ตำบลอิตื้อ
5.โครงการขุดลอกหนองอุดม บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 2  ตำบลอุ่มเม่า

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์จังหวัดกาฬสินธุ์ www.kalasin.go.th

0
0
0
s2smodern